Θεόδωρος Κόντος
Διεύθυνση: Αναγνωσταρά 10
Διάρκεια Εφημερίας: 17/01/2017 - 08:00 to 18/01/2017 - 08:00
Τηλέφωνο: 27210-29877
Το φαρμακείο στον χάρτη: