Τα πυροδάνεια στο απόσπασμα


 

…Του Βασιλείου Νικ. Καλλικούνη

 

Η επιτευχθείσα συμφωνία για τη χώρα μας, από το Eurogroup, μέσω συμβιβασμών, υπό τους φόβους της επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης, διασφαλίζει την παραμονή μας στο ευρώ, μέχρι τις γερμανικές εκλογές του Σεπτέμβρη του 2013, δεν περιλαμβάνει όμως καμία παράμετρο που να οδηγεί στον περιορισμό της ύφεσης της οικονομίας και στην επιστροφή της στην ανάπτυξη.
Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης, όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός, είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία θα προέλθει μακροπροθέσμως από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και βραχυπροθέσμως από τη στήριξη των εν λειτουργία επιχειρήσεων.
Θα πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα η μόνιμη και οριστική ρύθμιση των πυροδανείων, που αφορά δεκαοκτώ χιλιάδες επιχειρήσεις σε πέντε νομούς της Πελοποννήσου, πριν ενεργοποιηθεί η εν υπνώσει σήμερα Task Force, η οποία θα επανδρώσει σε θέσεις – κλειδιά τον κρατικό μηχανισμό της χώρας και τις κρατικοποιημένες τράπεζες με Ευρωπαίους και Έλληνες επιτρόπους. Αυτοί θα απολαμβάνουν καθεστώς ετεροδικίας, δηλαδή δε θα είναι υπόλογοι στα ελληνικά δικαστήρια ούτε θα λογοδοτούν στις ελληνικές αρχές.
Στις υπό εκχώρηση περιφέρειες, στο πλαίσιο της διεδαφικής συνεργασίας που προβλέπει ήδη ο «Καλλικράτης», ο οποίος δημιουργήθηκε εξαρχής για να μπορούν να εκχωρηθούν σε ξένα συμφέροντα οι ημιαυτόνομες περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας, περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Εάν δεν ανακοινωθεί και υπογραφεί η ρύθμιση των πυροδανείων εγκαίρως, θα εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους καθ’ ύλην αρμόδιους επιτρόπους, με άδηλο και αβέβαιο αποτέλεσμα.
Απευθύνουμε έκκληση στον πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, να αναλάβει πρωτοβουλίες, για την επίλυση του γόρδιου δεσμού, της ρύθμισης των πυροδανείων, όπως πολλάκις έχει δεσμευτεί δημοσίως.

 

Τα πυροδάνεια στο απόσπασμα


 

…Του Βασιλείου Νικ. Καλλικούνη

 

Η επιτευχθείσα συμφωνία για τη χώρα μας, από το Eurogroup, μέσω συμβιβασμών, υπό τους φόβους της επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης, διασφαλίζει την παραμονή μας στο ευρώ, μέχρι τις γερμανικές εκλογές του Σεπτέμβρη του 2013, δεν περιλαμβάνει όμως καμία παράμετρο που να οδηγεί στον περιορισμό της ύφεσης της οικονομίας και στην επιστροφή της στην ανάπτυξη.
Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης, όπως δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός, είναι η μείωση της ανεργίας, η οποία θα προέλθει μακροπροθέσμως από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και βραχυπροθέσμως από τη στήριξη των εν λειτουργία επιχειρήσεων.
Θα πρέπει να ανακοινωθεί άμεσα η μόνιμη και οριστική ρύθμιση των πυροδανείων, που αφορά δεκαοκτώ χιλιάδες επιχειρήσεις σε πέντε νομούς της Πελοποννήσου, πριν ενεργοποιηθεί η εν υπνώσει σήμερα Task Force, η οποία θα επανδρώσει σε θέσεις – κλειδιά τον κρατικό μηχανισμό της χώρας και τις κρατικοποιημένες τράπεζες με Ευρωπαίους και Έλληνες επιτρόπους. Αυτοί θα απολαμβάνουν καθεστώς ετεροδικίας, δηλαδή δε θα είναι υπόλογοι στα ελληνικά δικαστήρια ούτε θα λογοδοτούν στις ελληνικές αρχές.
Στις υπό εκχώρηση περιφέρειες, στο πλαίσιο της διεδαφικής συνεργασίας που προβλέπει ήδη ο «Καλλικράτης», ο οποίος δημιουργήθηκε εξαρχής για να μπορούν να εκχωρηθούν σε ξένα συμφέροντα οι ημιαυτόνομες περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας, περιλαμβάνεται και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Εάν δεν ανακοινωθεί και υπογραφεί η ρύθμιση των πυροδανείων εγκαίρως, θα εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τους καθ’ ύλην αρμόδιους επιτρόπους, με άδηλο και αβέβαιο αποτέλεσμα.
Απευθύνουμε έκκληση στον πρωθυπουργό της χώρας, Αντώνη Σαμαρά, να αναλάβει πρωτοβουλίες, για την επίλυση του γόρδιου δεσμού, της ρύθμισης των πυροδανείων, όπως πολλάκις έχει δεσμευτεί δημοσίως.