Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης δραστηριοτήτων στις “Θίνες Κυπαρισσίας”

Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης δραστηριοτήτων στις “Θίνες Κυπαρισσίας”

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA «ΘΙΝΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

Όπως και η εκτέλεση οικοδομικών δραστηριοτήτων στις εκδοθείσες άδειες

Άμεσα μέτρα λαμβάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την υιοθέτηση μέτρων προστασίας για την περιοχή «Θίνες Κυπαρισσίας» και το είδος προτεραιότητας Caretta caretta, σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί υπό τον υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, με συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, κατά την οποία ελήφθησαν αποφάσεις για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της περιοχής, τα οποία τώρα υλοποιούνται.
Συγκεκριμένα:
-Υπεγράφη στις 12-5-2014 από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νικόλαο Ταγαρά, η Υπουργική Απόφαση με την οποία αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, αλλά και η εκτέλεση οικοδομικών δραστηριοτήτων με βάση ήδη εκδοθείσες οικοδομικές άδειες.
-Υπεγράφη στις 8-5-2014 η απόφαση της γενικής γραμματέως ΥΠΕΚΑ, Νάντιας Γιαννακοπούλου, που καθορίζει συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς για την παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και των αμμωδών παραλιών του ΤΚΣ «Θίνες Κυπαρισσίας» κατά την τουριστική περίοδο 2014, για την αποτελεσματική προστασία της παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.
-Κατακυρώθηκε στις 12-5-2014 ο διαγωνισμός για τον ανάδειξη του αναδόχου που θα εκπονήσει και θα παραδώσει:
α) τη συμπλήρωση της ήδη εγκεκριμένης ΕΠΜ «Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» και «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας», με την προσθήκη των εκτός αυτής απομεινάντων τμημάτων ΕΖΔ Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία) και ΕΖΔ θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας (Ακρωτ. Κατάκολο-Κυπαρισσία)
β) Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που θα χαρακτηρίζει, ρυθμίζει και καθορίζει όρους προστασίας και μέτρα διαχείρισης κατά τρόπο ενιαίο και για τις τρεις ανωτέρω ΕΖΔ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των προαναφερόμενων προστατευόμενων περιοχών, επιτυγχάνοντας κατά τρόπο άρτιο την πλήρη και ολοκληρωμένη προστασία της ακτής της Δυτικής Πελοποννήσου.
Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική επιστολή της γενικής γραμματέως του ΥΠΕΚΑ προς την Ευρ. Επιτροπή με α.π. 981 από 11/3/2014. Όπως δε προκύπτει από τη σχετική απαντητική επιστολή της Ευρ. Επιτροπής από 25/4, τη βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη. Συγκεκριμένα, στην απαντητική επιστολή σημειώνεται ότι «τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή σας είναι θετικά και η Επιτροπή ενθαρρύνει τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές να ολοκληρώσουν όλα αυτά, το ταχύτερο δυνατόν». Επίσης, αναφέρεται ότι «με ευχαρίστηση σημειώνω τις πρόσφατες προσπάθειες των ελληνικών αρχών να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με όλες σχετικές υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».