Εγκατάσταση δύο νέων οδοντιατρικών εδρών στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας


Με δύο σύγχρονες και τελευταίας τεχνολογίας οδοντιατρικές έδρες ενισχύθηκε το Τακτικό Οδοντιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 15.500 ευρώ, οι οποίες και έρχονται να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του. Ο δε προϋπάρχων εξοπλισμός του ιατρείου θα μεταφερθεί στο Κ.Υ. Μεσσήνης και θα αντικαταστήσει τον εκεί παλαιωμένο εξοπλισμό.
Να σημειωθεί πως η παραλαβή του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της γενικότερης ουσιαστικής αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας τα τελευταία χρόνια.
Ως γνωστόν, το Οδοντιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο στελεχώνεται από δύο οδοντιάτρους και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (9.00-13.00).
Ραντεβού κλείνονται μέσω της υπηρεσίας 14500.