Συμβάσεις έργων για αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή δικτύου ομβρίων και αναπλάσεις στο Δήμο Μεσσήνης

Συμβάσεις έργων για αποκατάσταση ζημιών, κατασκευή δικτύου ομβρίων και αναπλάσεις στο Δήμο Μεσσήνης

Την υλοποίηση έργων για να επιλυθούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν Τοπικές Κοινότητες προωθεί ο Δήμος Μεσσήνης. Ειδικότερα, θα κατασκευαστεί δίκτυο ομβρίων υδάτων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία των Κοινοτήτων, θα αποκατασταθούν ζημιές στις οδικές υποδομές της Δ.Ε. Πεταλιδίου, ενώ θα γίνουν και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε Τοπικές Κοινότητες.

Χθες, δε, υπεγράφησαν μεταξύ του δημάρχου Μεσσήνης, Γιώργου Αθανασόπουλου, και αναδόχων τρεις συμβάσεις έργων.

Τα έργα αυτά είναι:

-«Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία Τοπικών Κοινοτήτων», προϋπολογισμού 1.310.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση του προγράμματος είναι από τη ΣΑΕ 572 του ΠΔΕ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο Γιάννης Αργυράκης με έκπτωση 56,62% και σύμβαση κατασκευής έργου 570.460,23 ευρώ. Αφορά μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου

-«Αποκατάσταση ζημιών στις οδικές υποδομές με τα συνοδά υδραυλικά έργα στη Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ανάδοχος είναι ο Γιάννης Αργυράκης με έκπτωση 55,39% και σύμβαση έργου 227.261,42 ευρώ

-«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Τοπικές Κοινότητες Βελίκας, Ανάληψης, Καρτερολίου και οικισμού Ριζόμυλου της Τ.Κ. Καρποφόρας», προϋπολογισμού 352.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία Γιάννης Τσούσης-Μαρία Αναστασοπούλου με έκπτωση 48,54% και σύμβαση κατασκευής 182.424,86 ευρώ.

«Πρόκειται για έργα ουσίας που θα βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητα των δημοτών, θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής», δήλωσε σχετικά ο δήμαρχος Μεσσήνης αμέσως μετά την υπογραφή των συμβάσεων.