170.000 ευρώ για την τουριστική προβολή του Δήμου Καλαμάτας

170.000 ευρώ για την  τουριστική προβολή του Δήμου Καλαμάτας

O «Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2020» αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, για μια στοχευμένη – με σύγχρονα μέσα αλλά και συνδυασμένες δράσεις- προβολή της Καλαμάτας.

Ειδικότερα, το «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας το 2020» αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή της Καλαμάτας, με εξειδίκευση σε έναν από τους κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη, αυτόν της προβολής και της υλοποίησης ενός συγκροτημένου σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καλαμάτας δε θα λειτουργήσει αποσπασματικά, αλλά συμπληρωματικά με αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να αξιοποιήσει και να συνδέσει μια σειρά από προγράμματα, όπως της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με σύγχρονες υποδομές, αλλά και τεχνολογικά μέσα για τον τουρισμό. Θα δημιουργηθούν συγκεκριμένα τα ψηφιακά κέντρα ενημέρωσης των επισκεπτών – infopoints.

Η φιλοσοφία που διατρέχει τις δράσεις είναι μια ενιαία προβολή, όπου ο Δήμος Καλαμάτας θα αξιοποιήσει και θα αντιμετωπίσει ως ένα σύνολο συνεκτικών δομών για την προβολή της πόλης, δομές όπως ο διεθνής αερολιμένας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της πόλης, τις δομές πολιτισμού, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και επιμέρους έργα, όπως Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Φεστιβάλ Χορωδιών, Πρόγραμμα «Ημέρες Ελευθερίας 1821».

Επίκεντρο αυτής της πολιτικής θα είναι ο ίδιος ο πολίτης, είτε ως ντόπιος είτε ως προσωρινά ντόπιος που θα είναι ο επισκέπτης, οι σχέσεις μεταξύ τους, καθώς και ο αλληλοσεβασμός στο περιβάλλον, την κουλτούρα, τον πολιτισμό της πόλης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας δημιουργικός συνασπισμός εξωστρέφειας με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης.

Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση του διαδικτύου, καθώς και των mobile εφαρμογών. Επίσης καλύπτει τις προδιαγραφές που θέτει ο EOT, σύμφωνα με τις οποίες στόχος αποτελεί η αναβάθμιση του sea and sun σε ανώτερο επίπεδο, η ανάδειξη και προβολή στη διεθνή αγορά νέων και άγνωστων ελληνικών προορισμών. Ακόμη, η στοχευμένη και ανταγωνιστική προώθηση θεματικών τουριστικών εμπειριών 365 μέρες το χρόνο καθώς και του City Break, αλλά και η δυναμική προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σε νέες αγορές.

Το συγκεκριμένο «Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Καλαμάτας για το 2020» αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας, στοχευμένα, μέσω ενδεδειγμένων μεθόδων προβολής και διαφήμισης. Η διαχείριση της τουριστικής στρατηγικής μάρκετινγκ αποτελεί βασική συνιστώσα για τη δημιουργία και μακροπρόθεσμη διατήρηση της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.

Το έργο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με μια σειρά από σημαντικά έργα υποδομών τα οποία θα υλοποιηθούν στην πόλη και θα βελτιώσουν κατ’ αρχάς την ποιότητα ζωής των ίδιων των κατοίκων, αλλά και των προσωρινά διαμενόντων, που θα είναι οι επισκέπτες.

Βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη ενός συγκροτημένου προγράμματος προβολής και προώθησης είναι: Συνδυασμός του τουρισμού με τον πολιτισμό. Έμφαση στην αειφορία. Έμφαση των αξιών της αυθεντικότητας, της φιλοξενίας, της ποιότητας υπηρεσιών και διαβίωσης στην πόλη. Ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας, των τοπικών προϊόντων και της γαστρονομίας. Έμφαση στη σχέση των ανθρώπων ντόπιων και προσωρινών ντόπιων (επισκεπτών).

Οι στόχοι προς επίτευξη του Δήμου Καλαμάτας αλλά και από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:

-Διασύνδεση των διαφορετικών στοιχείων της πολυμορφικότητας της αληθινής Καλαμάτας σε ένα περιεκτικό αφήγημα

-Αξιοποίηση της προβολής για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού Καλαμάτα

-Ανάδειξη της Καλαμάτας ως ενός ελκυστικού και ασφαλούς προορισμού για όλες τις εποχές

-Προσέλκυση επισκεπτών που θα σέβονται τον προορισμό και θα συνεισφέρουν στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και την αύξηση των εσόδων

-Ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και καλλιτεχνικού αποθέματος της πόλης και διασύνδεσή του με τον προσωρινό ντόπιο- επισκέπτη

-Σταδιακή ψηφιοποίηση της τουριστικής προβολής και της επικοινωνίας με τον επισκέπτη

-Διεύρυνση συνεργασίας και διάδραση με τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, τη βελτίωση των υφιστάμενων τουριστικών προϊόντων, καθώς και την ανάδειξη νέων.

Επιμέρους υποέργα του προγράμματος

1. Υπηρεσίες εμπειρογνωμοσύνης για το Στρατηγικό Σχέδιο Τουρισμού του Δήμου Καλαμάτας

2. «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος τουριστικής ταυτότητας για τον προορισμό Καλαμάτα»

3 .Συμμετοχή σε εκθέσεις

4. Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Θεματικών Ενεργειών για την προβολή και προώθηση της Καλαμάτας

5. Δημιουργία   Ηλεκτρονικού   Τουριστικού   Ιστότοπου   για   την Καλαμάτα.

6. Δημιουργία Τουριστικών Καναλιών και υλοποίηση καμπάνιας σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) για το Δήμο Καλαμάτας

7. Δημιουργία Προωθητικών Σποτ για τον τουρισμό της Καλαμάτας

8. Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης για επαγγελματίες τουρισμού και συντάκτες του εξωτερικού

9. Δημιουργία και Εκτύπωση Προωθητικού Υλικού

10. Δημιουργία εφαρμογής πληροφόρησης της Καλαμάτας για κινητά smartphone τηλέφωνα

11. Διοργάνωση διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (on-line Training) σε επαγγελματίες τουρισμού του εξωτερικού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Καλαμάτας

Να σημειωθεί πως οι παραπάνω δράσεις έχουν προϋπολογισμό  171.000 ευρώ.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη