Η Ένωση Πυροσβεστικού Υπαλλήλων Μεσσηνίας για το νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης

Η Ένωση Πυροσβεστικού Υπαλλήλων  Μεσσηνίας για το νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης

Η αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και η αύξηση των οργανικών θέσεων στη Μεσσηνία παραμένει πάγιο αίτημα της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της Ένωσης για την ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου με θέμα «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ. Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», αναφέρεται: «Μετά τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε, το περιεχόμενο του κειμένου που κατατέθηκε προς επεξεργασία από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, καθώς και από όσα έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τυχόν τελικές αλλαγές, διαφαίνεται ότι το άνω σχέδιο νόμου οδηγείται προς στη σωστή κατεύθυνση άμβλυνσης αδικιών και ικανοποίησης παγίων και χρόνιων αιτημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού, όπως η υιοθέτηση βαθμολογίου για τα χαμηλόβαθμα στελέχη του ΠΣ – κανονισμός μεταθέσεων – κριτήρια μετακινήσεων κ.ά.

Η Ένωσή μας, ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο, παρακολούθησε μέχρι την ύστατη στιγμή την πορεία ολοκλήρωσης του προς ψήφιση νόμου, πραγματοποιώντας καίριες παρεμβάσεις και προβαίνοντας σε παραστάσεις σε όλους αυτούς τους φορείς που έχουν τη δυναμική να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στο ΠΣ, με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Πάγιο και μόνιμο αίτημα της Ένωσής μας ήταν και συνεχίζει να είναι η αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και η αύξηση των οργανικών θέσεων του νομού μας».