Αίτηση για ίδρυση υδατοδρομίου στο Λιμάνι της Καλαμάτας

Αίτηση για ίδρυση υδατοδρομίου στο Λιμάνι της Καλαμάτας

 Από την εταιρεία Hellenic Seaplanes

Το θέμα με τη λειτουργία υδατοδρομίου στο λιμάνι της Καλαμάτας έχει περάσει από… σαράντα κύματα. Στο τέλος, οι περισσότεροι πίστεψαν ότι είναι μια ιστορία από εκείνες που ακούγονται όμορφα σαν υπόσχεση, αλλά έρχεται η πραγματικότητα και τους προσγειώνει ανώμαλα. Η κριτική αφορούσε και τη σημερινή Δημοτική Αρχή, η οποία είχε προχωρήσει σε σχετική εξαγγελία.

Σύμφωνα, όμως, με τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν, το θέμα είναι όχι μόνο “ζωντανό”, αλλά υπάρχει η πιθανότητα να δούμε υδροπλάνα στο λιμάνι της Καλαμάτας, ακόμα και από φέτος το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας “ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Hellenic Seaplanes”, στις αρχές Μαρτίου, προς το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, κατατίθεται αίτημα “χορήγησης άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Καλαμάτας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας”.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική επιστολή, “σύμφωνα με τα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 4663/2020 και με το άνωθεν σχετικό, σας υποβάλλουμε αίτημα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου που βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Καλαμάτας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας.

Με την αίτηση αυτή επισυνάπτεται τεχνικός φάκελος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παρ. Α του άρθρου 8 του Ν. 4663/2020. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση”.  

Βέβαια, είναι εκ των ων ουκ άνευ το γεγονός ότι η σωστή αξιοποίηση των υδροπλάνων θα φέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Καλαμάτα αλλά και στη Μεσσηνία, καθώς μπορεί να επιφέρει αύξηση της επισκεψιμότητας, ενώ διευκολύνεται και η πρόσβαση σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Του Αντώνη Πετρόγιαννη