Προχωρούν τα έργα αναβάθμισης του άξονα Πύργος -Καλό Νερό

Προχωρούν τα έργα αναβάθμισης  του άξονα Πύργος -Καλό Νερό

Μέχρι πρότινος στον οδικό άξονα με τον τίτλο “Ολυμπία Οδός” κύριο μέλημα από υπουργείο Υποδομών, εταιρείες και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η τύχη του τμήματος Πάτρα- Πύργος. Τελικά, το έργο δόθηκε με ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία, αφού ο τρόπος διαχείρισης του θέματος από την προηγούμενη κυβέρνηση θεωρήθηκε ανεπαρκής.

Από εκεί και πέρα, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για το υπόλοιπο τμήμα, Πύργος – Καλό Νερό και Καλό Νερό- Τσακώνα, όπως προϋπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό και αφορούσε στη Μεσσηνία.

Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι το πρώτο κομμάτι Πύργος- Καλό Νερό προχωρά και σύντομα θα πέσουν υπογραφές με την ανάδοχο εταιρεία για έναρξη των εργασιών και χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα μέσα του 2021, αν δεν υπάρξουν προβλήματα και ολιγωρίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Νίκο Καραγιάννη και την ενημερωτική ιστοσελίδα ypodomes.com., “προχωρά προς υπογραφές το σημαντικό οδικό έργο που αφορά στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στον άξονα Πύργος-Καλό Νερό. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που είναι και η Αναθέτουσα Αρχή, προσωρινός ανάδοχος του έργου κηρύσσεται η ΟΔΟΣ ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωσης 46,53%.

Πρόκειται για διαπεριφερειακό έργο μήκους 54 χλμ., που περιλαμβάνει εργασίες τόσο στο Νομό Ηλείας όσο και στο Νομό Μεσσηνίας και βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου τμήματος.

Το αρχικό κόστος του έργου έφτανε τα 19,8 εκατομμύρια ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 15,96 εκατομμύρια ευρώ). Η δημοπράτηση του έργου είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η αποσφράγιση είχε γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 730 ημέρες, δηλαδή 2 χρόνια. Με πρόχειρους υπολογισμούς, εφόσον τα έργα ξεκινήσουν το καλοκαίρι, θα ολοκληρωθούν στα μέσα του 2021 (χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις στην κατασκευαστική περίοδο).

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το ΕΠ ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ.

Να θυμίσουμε ότι το Πύργος-Καλό Νερό υπήρξε τμήμα της Ολυμπίας Οδού μέχρι το 2013. Τότε, στο περίφημο restart, όλο το τμήμα από την Πάτρα μέχρι την Τσακώνα είχε βγει από το αντικείμενο του έργου. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η περιοχή του Καϊάφα, που έχει χαρακτηριστεί ως Natura.

Ταυτότητα του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στο οδικό τμήμα της Εθνικής Οδού 9 (Ε.Ο. 9: Πάτρα – Νότια Μεσσηνία) «Πύργος – Καλό Νερό», συνολικού μήκους 54 χλμ., στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Μεσσηνίας. Στην Ηλεία υπάγονται 42 χλμ. και στη Μεσσηνία 12 χλμ.

Οι εργασίες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας που θα υλοποιηθούν στο υπόψη οδικό τμήμα, διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

1) σε επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σημειακά σε επιλεγμένες θέσεις, που χαρακτηρίζονται ως θέσεις «Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας – Μ.Ο.Α.»

2) σε επεμβάσεις που προβλέπονται να εφαρμοστούν σε όλο το μήκος τού εν λόγω οδικού τμήματος, εκτός των θέσεων Μ.Ο.Α.

3) εργασίες οδοστρωσίας σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού τμήματος (απόξεση, τοποθέτηση χαλύβδινου πλέγματος, κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης).

Α.Π.