Περισσότερος χρόνος για τη διαβούλευση του Οδικού Άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος


«Η παράταση του χρονικού διαστήματος (πέραν της 5ης Μαΐου) είναι επιβεβλημένη και θα πραγματοποιηθεί σιωπηρώς (ανεξαρτήτως της τυπικής προθεσμίας λήξης της διαβούλευσης), προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την επάνοδο στην κανονικότητα και ορθή λειτουργία των συλλογικών οργάνων, προς λήψη των απαραίτητων αποφάσεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, Νομού Μεσσηνίας»”.

Αυτό επισημαίνεται σε απαντητικό έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης, αναφορικά με το αίτημα που είχε διατυπωθεί για παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης για την περιβαλλοντική μελέτη του πιο πάνω έργου.

Το υπουργείο προβαίνει στην εν λόγω ενέργεια, αν και -όπως τονίζει στο έγγραφό του- το συγκεκριμένο έργο “λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το μέγεθός του, κρίνεται ότι δεν πρόκειται για ιδιαιτέρως σύνθετο έργο, ώστε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν παράταση της διαβούλευσης”.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει, συναινεί στη “σιωπηρή παράταση” της προθεσμίας διαβούλευσης“ λαμβάνοντας υπόψη: α) την επικρατούσα έκτακτη υγειονομική κατάσταση, β) τους σχετικούς περιορισμούς κοινωνικής αποστασιοποίησης που εφαρμόζονται για προφύλαξη, γ) την έλλειψη ουσιωδών γνωμοδοτήσεων από υπηρεσίες και φορείς (λόγω των προηγούμενων)”.

Σε ό,τι αφορά το Δήμο Καλαμάτας λόγω μη απαρτίας, δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για χθες συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που ως μοναδικό θέμα είχε τη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος”».

Ο δήμαρχος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για τις εξελίξεις, όσον αφορά στη σιωπηρή παράταση που δόθηκε, ενώ έκανε γνωστό ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα και σε χρόνο κατάλληλο, σε αίθουσα που θα επιλεγεί, προκειμένου να εκφράσει άποψη. 

Ακολούθως το θέμα αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν το Σώμα θα συνεδριάσει εκ νέου με φυσική παρουσία των μελών του.

Α.Π.