«Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» στο φετινό Θερινό Σχολείο

«Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» στο φετινό Θερινό Σχολείο

Nα φέρει σε άμεση επικοινωνία το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ευρύ φιλίστορο κοινό φιλοδοξεί το Θερινό Σχολείο «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία».

Οι «Διαδρομές στη Νεότερη και Σύγχρονη

Ιστορία» φέτος εστιάζονται στην ιστορία του σύντομου ελληνικού 20ού αιώνα. Παρουσιάζεται αναλυτικά η απόπειρα εκσυγχρονισμού της

ελληνικής κοινωνίας στις αρχές του αιώνα και ειδικότερα στους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη Μικρασιατική Εκστρατεία, το Μεσοπόλεμο, το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τη

μεταπολεμική περίοδο και τις εξελίξεις στις επίμαχες πτυχές της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της Ευρώπης.

Διάρκεια-τρόπος διεξαγωγής

Η διάρκεια του Θερινού Σχολείου είναι δύο πλήρεις εβδομάδες και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 18 έως 31 Ιουλίου. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως καθημερινά 18.00-21.00.

Διδάσκοντες του Θερινού Σχολείου θα είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος. Η γλώσσα του Θερινού Σχολείου είναι η ελληνική και το ακριβές

πρόγραμμα θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το αργότερο έως αύριο Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Περιεχόμενο και δομή

Το Θερινό Σχολείο διαρκεί συνολικά 12 ημέρες, υιοθετεί τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συνδυάζει: Εξ αποστάσεως διαλέξεις (συνολικός φόρτος 36 ώρες). Εκπαιδευτικές επισκέψεις (συνολικός φόρτος 58 ώρες). Μελέτη φοιτητή (συνολικός φόρτος 31 ώρες)

Συμμετοχή

Οι συμμετέχοντες θα είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές, ερευνητές, πτυχιούχοι αλλά και γενικότερα εραστές της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία εξειδικευμένη γνώση στο γνωστικό αντικείμενο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας.

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί εφόσον υπάρξει ελάχιστη συμμετοχή 30 ατόμων.

Θα χορηγηθούν αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που θα περιλαμβάνουν αντιστοίχιση 5

ECTS. Στους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πακέτο (φωτοτυπίες σημειώσεων, άρθρα, ηλεκτρονικά αρχεία κ.λπ.).

Αίτηση και επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο email: nsilab@uop.gr.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 100.

Πληρωμή

To κόστος συμμετοχής των συμμετασχόντων ορίζεται στο ποσό των 120 ευρώ. Ανακοινώνεται ότι η τελική ημερομηνία παραλαβής εγγραφών και καταθετηρίων είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 12:00.

Επικοινωνία

Πληροφορίες: Ευαγγελία-Σοφία Κορέντζελου

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27210-65105

Email:nsi-lab@uop.gr

Διεύθυνση: Παλαιό Στρατόπεδο- Ανατολικό Κέντρο

24100 Καλαμάτα.