Η νέα διαδικασία άνοιξε το δρόμο για υιοθεσίες και αναδοχές στη Μεσσηνία

Η νέα διαδικασία άνοιξε το δρόμο για υιοθεσίες και αναδοχές στη Μεσσηνία

Ολοκληρώθηκαν ήδη οι δύο πρώτες αναδοχές παιδιών  

Η σύνδεση παιδιών με υποψήφιους γονείς, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες και στη Μεσσηνία οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από υποψήφιες οικογένειες είναι σημαντικά αυξημένες, σε σύγκριση με ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, με το παλιό χρονοβόρο σύστημα.

Ήδη δύο αναδοχές παιδιών στη Μεσσηνία έχουν ολοκληρωθεί, ενώ όπως μας εξήγησε η υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Αθηνά Μαγκουρίλου, όλα τα στάδια των υιοθεσιών και αναδοχής είναι σε εξέλιξη και άλλοι υποψήφιοι γονείς βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης, άλλοι στο στάδιο της εκπαίδευσης και άλλοι στο στάδιο του «ταιριάσματος» με παιδί.

Μεγάλο ενδιαφέρον

Η ελπίδα πολλά παιδιά να μπορέσουν να δοθούν για υιοθεσία ή αναδοχή και όχι να μένουν μέσα σε ιδρύματα, πήρε επιτέλους «σάρκα και οστά» με την έναρξη λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών και Αναδοχής.

Η Μεσσηνία σε αυτόν τον τομέα έπασχε σημαντικά, διότι με το παλιό σύστημα οι υιοθεσίες ήταν δύσκολες και πολύ χρονοβόρες, ενώ οι αναδοχές στην επαρχία δεν προχωρούσαν, καθώς οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να τις επιβλέψουν.

Τώρα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως σημείωσε η κα Μαγκουρίλου, η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και στη Μεσσηνία έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως για υιοθεσίες, αλλά και για αναδοχές. Μάλιστα, σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου η Μεσσηνία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων.

Για αρκετούς υποψήφιους γονείς στη Μεσσηνία που έχουν καταθέσει αιτήσεις έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης, ενώ για άλλους ενδιαφερόμενους έχει αρχίσει η εκπαίδευση για να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο.

Στις αρχές του μήνα ξεκίνησε και η διαδικασία του «ταιριάσματος» υποψήφιων γονέων που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο με παιδιά που επίσης έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο.

«Ταίριασμα»

Με τη νέα διαδικασία ένας υποψήφιος θετός γονιός, είτε ως ανάδοχος είτε για να υιοθετήσει, καταθέτει ηλεκτρονικά την αίτησή του. Αυτή θα προωθηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ή, όπου υπάρχουν, στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας. 

Μετά κατατίθενται τα δικαιολογητικά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και γίνεται από πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς της Περιφερειακής Ενότητας ή από πιστοποιημένους κοινωνικούς λειτουργούς του Πανελληνίου Συλλόγου (ΣΚΛΕ).

Όταν ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα και ετοιμασθεί ο φάκελος, καταχωρείται στο ειδικό μητρώο της υπηρεσίας και μετά στο Εθνικό Μητρώο. Σειρά παίρνει η εκπαίδευση του θετού γονέα και η αίτηση μπαίνει σε αναμονή με σειρά προτεραιότητας, μέχρι να αντιστοιχηθεί με παιδί που πληροί τα κριτήρια που έχει θέσει.

Αντίστοιχο μητρώο υπάρχει και για τις αναδοχές.

Η διαδικασία του «ταιριάσματος» ξεκινά με την πρόταση σύνδεσης των δύο μητρώων -του παιδιού και των υποψήφιων γονέων- από το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο διενεργεί συνδέσεις μεταξύ των βάσεων δεδομένων κάθε 24 ώρες.

Κάθε φορά που προκύπτει πρόταση σύνδεσης, ενημερώνονται αρχικά οι κοινωνικοί λειτουργοί του παιδιού και των υποψήφιων γονέων, προκειμένου να επεξεργαστούν την πρόταση σύνδεσης. Ακολουθεί συνάντηση και επικοινωνία των κοινωνικών λειτουργών και των υποψήφιων γονέων. Σε περίπτωση συμφωνίας και των δύο μερών, ξεκινά η περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία το παιδί προς αναδοχή ή υιοθεσία συναντά τους υποψήφιους γονείς υπό την εποπτεία του κοινωνικού λειτουργού του. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προσαρμογής, το παιδί τοποθετείται στην οικογένεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την αρχική διασύνδεση των μητρώων, όλα τα υπόλοιπα στάδια πραγματοποιούνται από επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς- του παιδιού και των υποψήφιων γονέων- και ότι, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ανηλίκου, κατά τρόπο που να συνάδει με την ηλικία και την ωριμότητά του.

Στη Μεσσηνία ήδη δύο παιδάκια βρίσκονται σε αναδοχή από εγκεκριμένους υποψήφιους γονείς.

«Η διαδικασία πλέον κινείται ολοκληρωμένα κι έχουμε σε όλα τα στάδια “κίνηση”. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά οι περισσότερες αιτήσεις είναι για υιοθεσία. Λίγες είναι για αναδοχή. Ως ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, δεν έχουμε αποδεχτεί ακόμα όπως πρέπει το θεσμό της αναδοχής», σχολίασε η κα Μαγκουρίλου.

Της Βίκυς Βετουλάκη