Απείκασμα σοφίας


Πρώτη Δημοσίευση: 18/10/2019 20:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/10/2019 20:11
«Διανοούμενους θεωρώ όλους εκείνους που, ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους, επιχειρούν να υπερβούν τη σφαίρα της ειδίκευσής τους και ενδιαφέρονται ενεργά για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία»
Κορνήλιος Καστοριάδης (1922 – 1997, Έλληνας στοχαστής)
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου