Είναι ανάγκη να καταγραφούν τα προβλήματα, οι αστοχίες και τα λάθη στην ελαιοκαλλιέργεια


Πρώτη Δημοσίευση: 06/03/2019 18:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2019 18:04
Από τις τρεις τελευταίες ελαιοκομικές περιόδους, στις δύο σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές, λόγω προσβολών από μυκητολογικές ασθένειες, όπως το γλοιοσπόριο και εντομολογικούς εχθρούς, κυρίως από το δάκο.
Συγκεκριμένα:
Στην ελαιοκομική περίοδο 2016/2017 η παραγωγή στο νομό μας και λόγω των παραπάνω προσβολών έπεσε σε 36.000 τόνους.
Στην ελαιοκομική περίοδο 2017/2018 η παραγωγή έφθασε τους 65.000 τόνους, ήταν η καλή χρονιά και σε ποσότητα και σε ποιότητα, διότι δεν είχαμε προσβολές από γλοιοσπόριο και δάκο.
Η ελαιοκομική περίοδος 2018/2019 ήταν δύσκολη για τους ελαιοπαραγωγούς, αφού η συνολική παραγωγή έπεσε στους 38.000 τόνους για όλη τη Μεσσηνία.
Η οικονομική ζημιά, κατά την τελευταία περίοδο, οφείλεται όχι τόσο στην ποσοτική μείωση, αλλά κυρίως στην ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος λόγω και πάλι των παραπάνω προσβολών.
Αν στις προσβολές αυτές συνυπολογίσουμε τις ζημιές, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τότε η συνολική ζημιά που υπέστησαν οι παραγωγοί μας είναι πολύ μεγάλη.
Εξίσου μεγάλες ζημιές παρατηρήθηκαν και στις βρώσιμες ελιές.
Για να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα στη νέα ελαιοκομική περίοδο είναι ανάγκη να καταγραφούν τα προβλήματα, οι αστοχίες και τα λάθη.
Η έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων που αφορούν στην έναρξη του προγράμματος, την πρόσληψη του προσωπικού και τη σχετική ρύθμιση για τον έλεγχο προσυμβατικού έργου για το νέο έτος, θα βοηθήσει στην εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.
Εκτός αυτού, θα πρέπει, επιπλέον, να ληφθούν μέτρα όπως:
1. Επαρκής χρηματοδότηση του προγράμματος, ώστε να καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες και οι απαραίτητοι ψεκασμοί με βάση τα προβλεπόμενα επιστημονικά κριτήρια
2. Ορθολογική κατανομή των πιστώσεων στις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας με κριτήρια
3. Αύξηση του προσλαμβανόμενου εποχικού προσωπικού (τομεάρχες δακοκτονίας). Στη Μεσσηνία εγκρίθηκαν για φέτος 17 τομεάρχες, όταν το 2007 ήταν 33
4. Μείωση της γραφειοκρατίας και απλούστευση των διαγωνιστικών διαδικασιών, για ανάδειξη των εργολάβων ψεκασμού και παγιδοθεσίας
5. Τροποποίηση του ισχύοντος ορίου των μετακινήσεων του προσωπικού δακοκτονίας, ώστε να αυξηθεί η παρουσία τους στους ελαιώνες
6. Αξιοποίηση όλων των επιστημονικών δεδομένων από σχετικές έρευνες και μελέτες, που αφορούν στα θέματα επιλογής και διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται
7. Εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης, με εξειδικευμένο λογισμικό, στην αντιμετώπιση του δάκου, όπως εφαρμόζεται σε ορισμένες περιοχές του νομού μας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
Οι τιμές φέτος του ελαιολάδου είναι εξευτελιστικές και οι παραγωγοί μας αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αρνήθηκε οποιαδήποτε αποζημίωση, ακόμη και για το μέρος της ζημιάς που προήλθε ή μεγάλωσε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που ευνόησαν το δάκο και το γλοιοσπόριο.
Υπουργείο, αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες πρέπει από τώρα να λειτουργήσουν συντονισμένα για να προστατεύσουν την ερχόμενη σοδειά.
Αν υποβαθμιστεί για άλλη μια φορά ποιοτικά το λάδι μας- που είναι το καλύτερο του κόσμου- τότε η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη και καταστροφική για τους παραγωγούς μας. 
 
 
Του Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλο
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου