Η μεταρρύθμιση του κράτους & ανάπτυξη


Πρώτη Δημοσίευση: 29/10/2018 13:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/10/2018 13:32
Αναγκαία προϋπόθεση του σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας για την έξοδο από την κρίση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη είναι ένα κράτος αποτελεσματικό κι αμερόληπτο, που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη.
Η καταπολέμηση της διαφθοράς, η διαφάνεια και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης συνιστούν τον πυρήνα της μεταρρύθμισης του κράτους που προτείνουμε. Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών αποτελεί προφανώς τη βάση για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στον πολίτη, που ακόμη και σήμερα ταλαιπωρείται από γραφειοκρατία υπέρμετρη και απολύτως αντιπαραγωγική. Η τεχνολογία και κυρίως η ψηφιοποίηση είναι σημαντικό όπλο τόσο για τη μείωση της γραφειοκρατίας, όσο και για τη διασφάλιση της ισονομίας μέσω του περιορισμού της φυσικής επαφής πολίτη και κρατικού λειτουργού. Επιπλέον, μέσω μιας ενισχυμένης Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (Open Data) θα μπορεί να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε δεδομένα χρήσιμα για τον πολίτη και αναγκαία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ενώ θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του κράτους έναντι των πολιτών. Παράλληλα, η μέσω ΑΣΕΠ αξιολόγηση της δουλειάς των δημόσιων λειτουργών και η επιβράβευση αυτών που εκτελούν με ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά τους, η θέση στόχων τόσο για την απόδοση των υπαλλήλων όσο και την αποτελεσματικότητα των δομών, ακόμα και η δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων ελέγχου, αποτελούν κίνητρα που βελτιώνουν το παραγόμενο έργο από τη δημόσια διοίκηση και ταυτοχρόνως συνιστούν αντικίνητρα που αποτρέπουν τη δημιουργία πλεγμάτων διαφθοράς. Φυσικά, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς γρήγορη και αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, ενώ κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας της.
Η ευρεία χρήση της τεχνολογίας και στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων στα πρότυπα του αντίστοιχου συστήματος που ήδη υπάρχει στα Διοικητικά, θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα βοηθήσει στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη του έργου των δικαστών.
Κανείς δεν περισσεύει στην προσπάθεια για τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία κράτους: οι ίδιοι οι κρατικοί λειτουργοί, η δικαιοσύνη, η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρήσεις, καθένας και καθεμιά οφείλουν να συνεργαστούν ώστε να καταδειχθεί η ζημιά που προκάλεσε και προκαλεί η διαφθορά σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, σε κάθε αξιόλογη επιχειρηματική προσπάθεια, σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της προσωπικότητας και του δυναμικού μας.
 
 
Του δρος Πέτρου Μπαλαούρα
τ. επιθεωρητή και διοικητή Νοσοκομείων ΕΣΥ, μέλους του Τομέα Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, μέλους του Μητρώου Στελεχών της Ν.Δ.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου