Η πρότασή μας είναι πρόταση υπεράσπισης της Δημοκρατίας


Πρώτη Δημοσίευση: 19/11/2019 19:59 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/11/2019 19:59
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου θα συζητηθεί το θέμα «Τροποποιήσεις του Κλεισθένη για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση». Η συζήτηση του θέματος αυτού γίνεται έπειτα από πρόταση της παράταξής μας, η οποία στη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ Πελοποννήσου τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου κατέθεσε πρόταση να συζητηθεί προ ημερησίας διάταξης το θέμα «Όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Πε.Συ. στην Οικονομική Επιτροπή».
Σκοπός της πρότασής μας ήταν και είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου να πάρει απόφαση με την οποία: 1) να καταγγείλει τη συρρίκνωση από την κυβέρνηση της Ν.Δ. των αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου, 2) να ζητά να μη συρρικνωθούν περαιτέρω οι αρμοδιότητές του και 3) να ζητά από την Οικονομική Επιτροπή να παραπέμψει το θέμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα.
Την πρότασή μας αυτή την καταθέσαμε, διότι μετά την απόρριψη από το Περιφερειακό Συμβούλιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για το σκουπιδοεργοστάσιο (απόφαση 449 στις 25-9-2019), η κυβέρνηση στις 24/10/2019 κατέθεσε φωτογραφική τροπολογία με την οποία μετέφερε την αρμοδιότητα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στις Οικονομικές Επιτροπές. Η τροπολογία αυτή έγινε νόμος (παρ. 8 Άρθρο 229 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του Νόμου 4635/2019 που ισχύει από 30/10/2019).
Δηλαδή, η κυβέρνηση ήρθε εκ των υστέρων και με δεδομένη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατήργησε ουσιώδεις αρμοδιότητες και εξουσίες του, ως ανωτάτου οργάνου της Περιφέρειας, εκλεγμένου απευθείας από το λαό, και μάλιστα μετά τη συγκρότησή του, μετέφερε αυτή την ουσιώδη αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή, της οποίας όμως με προγενέστερη τροπολογία έχει αλλάξει τη σύνθεση και τον τρόπο συγκρότησης, δίνοντας στις παρατάξεις των περιφερειαρχών τα 3/5 των μελών.
Είναι αυτονόητο ότι η φωτογραφική αυτή τροπολογία και αυτές οι πρακτικές απηχούν αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, αγνοούν τη λαϊκή εντολή, απαξιώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιβαίνουν στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της καλής νομοθέτησης. Επιπλέον, προσβάλλουν βάναυσα το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών, που επέλεξαν τα μέλη του έχοντας υπόψη τις συγκεκριμένες αρμοδιότητές τους.
Επιπλέον, θέτουν ένα ουσιώδες ερώτημα: Αν οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν αρέσει στην κυβέρνηση, θα φέρνει συνεχώς τροπολογίες και θα καταργεί τις αρμοδιότητες και αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου;
Είναι προφανές, συνεπώς, ότι οι αντιδημοκρατικές αυτές και εκ των υστέρων αλλαγές ελέγχονται για τη συνταγματικότητά τους.
Ο κ. περιφερειάρχης, για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να τρομοκρατήσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε «ότι ίσως έχουν ποινικές και ενδεχομένως και αστικές ευθύνες όσοι δεν εφαρμόσουν το νόμο»!
Οφείλω να απαντήσω στον κ. Νίκα και να του πω ότι, παρ’ όλες τις αντιδημοκρατικές τροποποιήσεις που έχουν γίνει μετά την εκλογή των Περιφερειακών Συμβουλίων, εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες Οικονομικών Επιτροπών των Περιφερειών), η οποία ορίζει σαφώς ότι: «η Οικονομική Επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του»
Συνεπώς, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αν παραπέμψουν το συγκεκριμένο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν κινδυνεύουν «να υποστούν ποινικές και ενδεχομένως αστικές ευθύνες», όπως σκοπίμως και αναληθώς είπε ο κ. Νίκας.
Η πρότασή μας να μη ληφθεί η απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά αυτή να παραπέμψει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο -απόφαση καθ’ όλα νόμιμη- είναι προφανές ότι δοκιμάζει τη δημοκρατική συνείδηση του κάθε περιφερειακού συμβούλου.
 
Του Θανάση Πετράκου 
Ο Θανάσης Πετράκος είναι περιφερειακός σύμβουλος Πελοποννήσου, επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου