σαν σημερα

dgdgs

Σαν σήμερα... στις 23 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 23/01/2013 16:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2013 16:42

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΜIAN ωραίαν πρωίαν ανεσύροντο από ένα πηγάδι με τα τσιγγέλια του τραπέζια ενός καφφενείου. Εξηγήθη ότι κάποιος μεθυσμένος διερχόμενος τας νυχτερινάς ώρας από το καφφενείον αυτό τα είδεν έξωθι αυτού και τα ελυπήθη, διότι κατεβασανίζοντο να πλυθούν με την βροχήν. Δια τούτο επροτίμησε να τους κάνει ένα μπάνιο πηγαδίσιο.Σαν σήμερα... στις 22 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 22/01/2013 07:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 22/01/2013 07:25

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΣΧΕΤΙΚΩΣ με την ανεπάρκειαν του σημερινού ενταύθα Γυμνασίου δια τους φοιτώντας εν αυτώ υπερπεντακοσίους μαθητάς, είμεθα εις θέσιν να διαβεβαιώσωμεν ότι αι αρχαί εγκαίρως είχον την πρόνοιαν να φροντίσωσι δια το ζήτημα τούτο. Ο Επιθεωρητής μάλιστα της Μέσης Εκπαιδεύσεως Χαρδαβέλας, δι’ αναφοράς του, είχε ζητήσει παρά του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως την ίδρυσιν και β΄ ενταύθα Γυμνασίου ή Εμπορικής Σχολής.Σαν σήμερα... στις 21 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 20/01/2013 21:53 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/01/2013 21:53

 

Γεγονότα

 

1878: Ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυροβολαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα σε δύο ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό.

1898: Η Ελλάδα τίθεται υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο, λόγω πτώχευσης.Σαν σήμερα... στις 20 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 20/01/2013 16:02 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/01/2013 16:02

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ η αυτή καιρική κατάστασις. Τώρα, όμως, τουλάχιστον μας αφήνει να μας θερμάνουν και μερικαί ηλιακαί ακτίνες.Σαν σήμερα... στις 19 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 19/01/2013 00:42 - Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2013 00:42

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 Σαν σήμερα... στις 18 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 17/01/2013 22:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2013 22:48

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ χθες εν Αμφεία οι γάμοι του ιδιοκτήτου και διαχειριστού του «Θάρρους» Μιχαήλ Αποστολάκη μετά της δεσποινίδος  Αλεξάνδρας Ηλ. Κάρτσωνα. Ως παράνυμφος παρέστη ο έγκριτος της πόλεώς μας Ιατρός Θεμ. Αναστασιάδης.Σαν σήμερα... στις 17 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 16/01/2013 22:46 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2013 08:14

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ πέντε τρόφιμοι του Γυμνασίου Καλαμών, δηλαδή πεντακόσιοι πέντε έφηβοι Μεσσήνιοι προς τους οποίους στρέφεται η ολοκληρωτική ελπίς του μέλλοντος, των γραμμάτων, του εμπορίου και των τεχνών, υπεχρεώθησαν ν’ ακούσουν και εφέτως τα εγκυκλοπαιδικά των μαθήματα εντός ενός οικήματος το οποίον θα καθίστα το πολύ ευχάριστον την οίκησιν εις δύο οικογενείας.Σαν σήμερα...στις 16 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 15/01/2013 22:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/01/2013 22:18

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΒΡΟΧΗ, βροχή και υγρασία εξαντλητική. Και εξακολουθεί η επικράτησις των νοτίων ανέμων μετά βροχής. Η αθλία αύτη καιρικήν κατάστασις εκτός της εντάσεως της γρίππης, παρακωλύει και την καλλιέργειαν.

ΚΑΤΑ την τηλεγραφικήν ημών είδησιν μέχρι τούδε απεβίωσαν εις όλον τον κόσμον επτά εκατομμύρια από την γρίππην. Και τεσσάρων ετών πόλεμος της ανθρωπότητος δεν επέφερε ούτε την ημισείαν φθοράν εις ανθρώπινον υλικόν. Και η απαισία νόσος εξακολουθεί ακόμη το απαίσιον έργον της.Σαν σήμερα... στις 15 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 15/01/2013 16:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/01/2013 16:05

 

Πριν απο 94 χρόνια στη Μεσσηνία 

 Σαν σήμερα ... στις 14 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 13/01/2013 21:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/01/2013 21:50

 

Γεγονότα

 

1690: O γερμανός οργανοποιός Γιόχαν Ντένερ από το Νυρεμβέργη κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο.

1761: Η τρίτη μάχη του Πανιπάλ μεταξύ Ινδών και Αφγανών. Η νίκη των Αφγανών εξασθενίζει σημαντικά την Ινδία και καθιστά δυνατή την κατάληψή της από τους Βρετανούς αργότερα.

1822: Ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν την Ακροκόρινθο.Σελίδες