σαν σημερα

dgdgs

Σαν σήμερα... στις 13 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 13/01/2013 00:10 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/01/2013 00:10

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Ο Βασιλικός Επίτροπος Ιωάννης Βασιλείου επεράτωσε την εργασίαν του επί των προτάσεων περί απονομής βασιλικών χαρίτων εις τους πολιτικούς καταδίκους της υπ’ αυτόν δικαιοδοσίας και διεβίβασε τούτας εις το Υπουργείον των Στρατιωτικών. Αι προτάσεις αύται αφορώσι καταδίκους καταδικασθέντας υπό του Στρατοδικείου Καλαμών επί παραβάσει του νόμου 755 και των διαταγών της στρατιωτικής αρχής.Σαν σήμερα... στις 12 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2013 22:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2013 22:38

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΤΗΝ ραγδαίαν βροχήν και το δριμύ ψύχος της προχθές διεδέχθη η χθεσινή θαυμασία λιακάδα. Ο καιρός διαρκώς ψυχρός λόγω της πεσούσης χίονος εις τα ορεινότερα μέρη.Σαν σήμερα... στις 11 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2013 14:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2013 14:27

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 Σαν σήμερα... στις 10 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 10/01/2013 07:31 - Τελευταία Ενημέρωση: 10/01/2013 07:31

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΚΑΤΑ τηλεγράφημα προς την Νομαρχίαν των αρχών Λιγουδίστης ενεφανίσθη εκεί εγκεφαλονωτιαία μηνιγγίτης με μορφήν επιδημικήν. Απεστάλη υπό της Νομαρχίας αντιμηνιγγιτικός ορός και διετάχθη η λήψις των αναγκαίων μέτρων δια την περιστολήν της νόσου.

-ΚΑΤΑ τας πληροφορίας της Νομαρχίας εις την Κοινότητα Γαρδίτσης ενεφανίσθη γρίππη με έντασιν. Επίσης εις την Κοινότητα Πανιάρες του τέως Δήμου Κολλωνίδων ηυξήθησαν τα κρούσματα της γρίππης.Σαν σήμερα...στις 9 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 09/01/2013 07:38 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/01/2013 07:38

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΧΘΕΣΙΝΟΝ τηλεγράφημα προς την Νομαρχίαν του Αστυνομικού Σταθμάρχου ανήγγειλεν, ότι εις την Κοινότητα Φαλάνθης της περιφερείας του εσημειώθησαν 50 κρούσματα γρίππης εξ ων τα 7 απέβησαν θανατηφόρα. Εζητήθη η αποστολή ιατρών και κινίνης. Έτερον τηλεγράφημα ανήγγειλεν επίσης, ότι εις το χωρίον Πανιάρες της Κορώνης εσημειώθησαν έτερα 50 κρούσματα γρίππης εξ ων τα 7 θανατηφόρα.Σαν σήμερα...στις 8 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/01/2013 22:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/01/2013 22:50

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΑΡΚΕΤΑ επιβλητικήν ετελέσθη η προχθεσινή τελετή εν Παραλία της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού, παρ’ όλην την ακαταστασίαν του καιρού. Η πομπή εξεκίνησεν εκ του ναού της Αναλήψεως μετά την θείαν λειτουργίαν κατευθυνθείσα προς την εξέδραν, από της οποίας την 10ην π.μ. εγένετο η κατάδυσις του Τιμίου Σταυρού παρισταμένου αρκετού πλήθους.

-Ο Σταμάτης Τζαν. Δουκάτος επυροβόλησεν ανεπιτυχώς δια περιστρόφου εν Μαραθέα του Γυθείου τον ομοχώριόν του Αρ. Π. Πολυχρονιάδην....στις 7 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 07/01/2013 07:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/01/2013 07:28

 

Γεγονότα

 

1186: Αποφασιστική νίκη κοντά στο Στρυμόνα από τον έλληνα στρατηγό Αλέξιο Βρανά επί των Νορμανδών, οι οποίοι βάδιζαν κατά της Κωνσταντινούπολης μετά την κατάληψη του Δυρραχίου και της Θεσσαλονίκης.

1753: Ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο του κόσμου.

1826: Ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοφόδια στο πολιορκημένο Μεσολόγγι.

1894: Ο αμερικανός Ουίλιαμ Ντίξον πατεντάρει το κινηματογραφικό φιλμ....στις 5 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 05/01/2013 07:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/01/2013 07:52

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

Ο εκ Σιτσόβης της Αλαγονίας Ιωάννης Πετρόπουλος κάτοχος του υπ’ αριθμ. 63290 λαχείου εκέρδισε το ήμισυ του εκ δραχμών 1000 ποσού. Το λαχείον επωλήθη υπό του ενταύθα Πρακτορείου των εφημερίδων του Ελληνικού Τύπου, φαίνεται δε ότι θα εκέρδισαν και άλλοι ποσά ενταύθα, διότι ολόκληρος η σειρά επωλήθη υπό του άνω Πρακτορείου....στις 4 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 04/01/2013 08:28 - Τελευταία Ενημέρωση: 04/01/2013 08:28

 

Στις 4 Ιανουαρίου του 1899, ο Ιωάννης Χ. Αποστολάκης, στα 21 του χρόνια, πρωτοκυκλοφόρησε την καθημερινή εφημερίδα «Θάρρος» ως συνέχεια της εβδομαδιαίας «Πρόνοιας». Όπως ο ίδιος έγραψε στο πρώτο εκείνο φύλλο, ο τίτλος «Θάρρος» επελέγη διότι «δεν είναι δυνατόν να επέλθη έστω και η ελαχίστη πρόοδος άνευ δραστηριότητος και θάρρους».


 

Στη Μεσσηνία πριν 94 χρόνια 

 ...στις 3 Ιανουαρίου

Πρώτη Δημοσίευση: 03/01/2013 08:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 03/01/2013 08:16

 

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

 

ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν συμφώνως προς το εκδοθέν επίσημον της Νομαρχίας πρόγραμμα ετελέσθη εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Υπαπαντής η συνήθης δοξολογία επί τω νέω έτει καθ’ ην παρέστησαν στρατιωτικαί αρχαί, οι επιτετραμμένοι των Συμμάχων δυνάμεων και αρκετός κόσμος. Το εσπέρας εφωταγωγήθησαν πάντα τα δημόσια καταστήματα και το Δημοτικόν.Σελίδες