Απείκασμα σοφίας


Πρώτη Δημοσίευση: 16/10/2018 19:48 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/10/2018 19:48
ΜΕΤΑ πρωτοφανείς θριαμβευτικάς εξετάσεις ενώπιον των καθηγητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου, οίτινες συνεχάρησαν θερμότατα τον νεαρώτατον αλλά και πολυμαθέστατον επιστήμονα, ανηγορεύθη διδάκτωρ του Δικαίου ο συμπολίτης μας Κωνσταντίνος σ. Φουρκιώτης, προς ον διαβιβάζομεν τα συγχαρητηριά μας.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ ο εις το ενταύθα υποδηματοποιείον του Απ. Π. Παπαδέα εργαζόμενος Μελ. Ιωάν. Διαμαντόπουλος, απεπειράθη να κλέψη εν ζεύγος υποδημάτων αξίας δραχ. 250. Κατανοηθείς εγκαίρως συνελήφθη και ούτω εματαιώθη το σχέδιόν του.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθη έτερον κρούσμα ιλαράς επί της Ασήμως Ριμπά, κατοικούσης εγγύς του καπνεργοστασίου Καρέλια. Επίσης, εν τη πόλει μας εσημειώθη και έτερον κρούσμα ιλαράς επί του πενταετούς Γεωργ. Αθ. Τσιμόγιαννη εν τη συνοικία Φυτειάς.
 
-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Γαργαλιάνων εψήφισε πίστωσιν δραχμών 1.500 δια την κατασκευήν των αγροτικών οδών Παληό γεφύρι και Βλυσόμολος και ετέρας 1.500 δια τον καθαρισμόν και χρωματισμον του κοινοτικού καταστήματος.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου