Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...Ο λαός δια χειροκροτημάτων καλεί τον Υπουργόν εις τον εξώστην


Πρώτη Δημοσίευση: 15/02/2017 19:15 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/02/2017 19:15
ΠΡΙΝ 94 ΧΡΟΝΙΑ
 
Η Μεσσηνία χθες υπεδέχθη δια ζωηρωτάτων εκδηλώσεων τον υπουργόν των Εσωτερικών και εκπρόσωπον της Επαναστάσεως Γεώργιον Παπανδρέου, περιοδεύοντα την Πελοπόννησον.
 
ΑΠΟ της 10ης πρωινής η κίνησις εις την πόλιν ήτο ζωηρά. Τα πλήθη συνεκεντρούντο εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν προς υποδοχήν του Υπουργού. Οι εξώσται των οικιών του σιδηροδρομικού σταθμού είναι κατάμεστοι κόσμου.  Την 10 και 45΄ εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν ευρίσκονται προς υποδοχήν του Υπουργού άπασαι αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί, ο δήμαρχος Σάλμας μετά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Κοτσέα και των δημοτικών συμβούλων, τα προεδρεία των σωματείων, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σταματελάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάστρας κ.λπ.
 
Ο σιδηροδρομικός συρμός ο φέρων τον Υπουργόν υπό τους χαρμοσύνους συριγμούς των εργοστασίων, φθάνει εις τον σταθμόν την 11 και 15΄. Προς υποδοχή του κατερχομένου του οχήματος Παπανδρέου σπεύδουν αι αρχαί, του νομάρχου Μπουλουμπάση παρουσιάζοντος.
 
Η πλατεία της 23ης Μαρτίου είναι κατάπηκτος κόσμου και η τροχιοδρομική συγκοινωνία διακόπτεται. Ο λαός δια χειροκροτημάτων καλεί τον Υπουργόν εις τον εξώστην. Εκ του μικρού του δημαρχείου εξώστου ο δήμαρχος Σάλμας προσφωνεί τον Υπουργόν με λόγους μεστούς πατριωτικής εννοίας χαιρετίζων εν προσώπω του υπουργού την Επανάστασιν, την σώσασαν το κράτος από βεβαίας καταστροφής και ευχόμενος όπως η εθνική αύριον είναι καλυτέρα της σήμερον. Το τέλος της προσφωνήσεως του δημάρχου καλύπτουν ζωηρόταται υπέρ της Επαναστάσεως και του Παπανδρέου ζητωκραυγαί.
 
Ο υπουργός των Εσωτερικών Παπανδρέου από του μεγάλου εξώστου του δημαρχείου ωμίλησεν προς τον λαόν διαρκώς χειροκροτούμενος και επευφημούμενος.
 
Πηγή: Αρχείο Θάρρους

Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου