Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 31/07/2018 19:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/07/2018 19:54
Ο Περ. Α. Στρούμπος και η Ασπασία Β. Στρούμπου ετέλεσαν τους γάμους των εν Τσερνίτση Αλαγωνίας.
 
-ΑΠΟ τινών ημερών ενέσκηψαν εις την πόλιν μας εξ Αθηνών δύο εξοχότητες, ο Ευάγγελος Κολοκοτρίνης και ο Μιχ. Μιχόπουλος, οι οποίοι εξηπάτων διάφορα πρόσωπα κατά την αλλαγήν χαρτονομισμάτων. Ούτοι, παρακολουθούμενοι υπό της Αστυνομίας, συνελήφθησαν χθες επ’ αυτοφώρω υπό του χωροφύλακος Ψυλάκου εξασκούντες το απατηλόν των επάγγελμα και ωδηγήθησαν εις το Αστυνομικόν Τμήμα. Επί του ενός τούτων κατεσχέθη και μία ύποπτος επιστολή.
 
-ΧΘΕΣ το εσπέρας ελάβομεν την πληροφορίαν ότι εν Μεσσήνη εσημειώθη και 14ον πανωλικόν κρούσμα άγνωστον επί τινός ατόμου, περί τούτου όμως ουδεμίαν είχον είδησιν αι ενταύθα Αρχαί προς ας επετάθημεν.
 
-ΟΙ επιστάται των φυλακών Καλαμών και Κυπαρισσίας Βασ. Στρούμπος και Κ.Α. Φερδιανάκης προήχθησαν εις αρχιφύλακας φυλακών πρώτης τάξεως αφού παρηκολούθησαν τα μαθήματα της σχολής φυλάκων και επέτυχον κατά τας εξετάσεις.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου