Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 20/08/2018 19:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/08/2018 19:43
ΕΙΣ τον σταθμόν Ζαυγολατιού κατά την διασταύρωσιν των αμαξοστοιχιών συνελήφθη υπό των αστυνομικών οργάνων του εκεί σταθμού ο εκ Πύργου καταγόμενος λωποδύτης Γ. Κυριαζής καθ’ ην στιγμήν απεπειράτο ν’ αφαιρέση το πορτοφόλιον του ταξιδεύοντος εκ Καλαμών Εμπόρου Σπυρ. Παπαδέα. Η λωποδυτική αυτή εξοχότης ωδηγήθη ενταύθα και κρατείται εις το αστυνομικόν Τμήμα θέλει παραπεμφθεί δε εις τον Εισαγγελέα.
  • ΥΠΟ των οργάνων της υποδιοικήσεως Πύλου συνελήφθησαν οι φυγόποινοι Αθανασία σύζυγος Κ. Ανδριανοπούλου, Παν. Κ. Καραγλάνης, Αναστ. Ιω. Τρεμπέλας, Κυριακούλα σύζυγος Α. Κανελλοπούλου, Νικόλ. Αθ. Καρβελάς, Σταμ. Παναγιωτόπουλος, Παν. Ηλ. Θεοδωρακόπουλος, Σωτ. Κόντος και Ιωάν. Σταμελής. 
  • ΤΟΝ φωτισμόν της κοινότητος Παραλίας Κυπαρισσίας ανέλαβε κατά την ενεργηθείσαν δημοπρασίαν ο Φ. Γ. Δημητρόπουλος αντί δραχ. 3.350. 
  • ΚΑΤΑ πληροφορίας  του προέδρου της κοινότητος Αρφαρών η προβλεπομένη παραγωγή σταφίδος του τρέχοντος έτους υπολογίζεται εις  280.000 οκάδας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου