Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 29/10/2018 18:25 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/10/2018 18:25
ΣΗΜΕΡΟΝ εν τη πόλει μας θέλει ενεργηθή έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υπό Κυριών και Δεσποινίδων εις τον οποίον πρέπει πάντες οι πολίται να συνεισφέρουν προς διευκόλυνσιν του ιερού σκοπού τον οποίον  επετέλεσε και επιτελείο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθησαν δύο νέα κρούσματα ιλαράς, το εν, εν τω προαστείω Καλύβια επί της εξαέτιδος Μαρίας Ρ. Σπηλιώτη και το έτερον επί του Γ.Κ. Σπηλιώτη. Η Αστυνομία έλαβε τα κατάλληλα μέτρα.
 
-ΟΙ Πύλιοι διαμαρτύρονται δια την αθλίαν κατάστασιν εις ην η Επαρχία των ευρίσκεται από απόψεως συγκοινωνίας. Η Τριφυλία δεν έχει ούτε ένα δρόμον της προκοπής, αι δε επαρχίαι Καλαμών και Μεσσήνης έχουν δημοσίους δρόμους εις τους οποίους η σκόνη φθάνει μέχρι γόνατος. Οι πληθυσμοί φωνάζουν, ζητούν την αντίληψιν της αρμοδίας υπηρεσίας του υπουργείου Συγκοινωνίας. Αλλά δεν εβαρύνθησαν να φωνάζουν; Οι εν τω κέντρω την ραστώνην των περί πολλού ποιούνται.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου