Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 02/11/2018 13:05 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/11/2018 13:06
ΧΘΕΣ εξεδόθη η απόφασις του Δικαστηρίου της επί αισχροκερδεία κατηγορίας κατά του εμπόρου Σταθούλη  οποίος κατεδικάσθη εις ενός μηνός φυλάκισιν και δραχμών 30 χιλ. χρηματικήν ποινήν.
 
-ΕΙΣ τον ενταύθα Εισαγγελέα προήλθε και παρεδόθη η φυγόποινος Ελένη σύζυγος Παν. Καλογεροπούλου εκ Μικρομάνης, υπό δε των αστυνομικών οργάνων Θουρίας συνελήφθη ο φυγόποινος Θεοδ. Γρ. Λεονταρίτης.
 
-ΠΑΡΑ του Υπουργείου Συγκοινωνίας προεκηρύχθη  δημοπρασία ενεργηθησομένη ενταύθα ενώπιον της επιτροπής αποτελουμένης εκ του Νομάρχου ως προέδρου και των Νομομηχανικού και Οικονομικού Εφόρου Καλαμών δια την επισκευήν της στέγης των φυλακών Πύλου, της δαπάνης προϋπολογισθείσης εις δρχ. 43.000.
 
-ΤΟ Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας ήρε χθες την διαταγήν του περί εξαγωγής καπνού εις τα Δωδεκάνησα, απαγορευομένης ούτω και πάλιν της εξαγωγής.
 
-ΕΙΣ τα πρόβατα του Δημ. Δράκου εν τη περιφερεία Γαργαλιάνων ανεφάνη η νόσος ευλογία, ζητείται δε αποστολή κτηνιάτρου προς εμβολιασμόν των.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου