Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 09/01/2019 20:43 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/01/2019 20:43
ΔΙ’ αναφοράς του προς την Νομαρχίαν ο διευθυντής του ενταύθα Καπνεργοστασίου παρακαλεί όπως κληθώσι οι ενταύθα καπνοβιομήχανοι και τοις συστηθή να συμμορφωθώσι προς την διαταγήν του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας περί αυξήσεως των μισθών και ημερομισθίων των καπνεργατών, προς ην δεν συνεμορφώθησαν μέχρι τούδε.
 
-ΕΠΕΚΗΡΥΧΘΗ εις ληστήν ο ληστοφυγόδικος Δημ. Καρανίκας εκ Τσούκας της Μαυρακόμης, ωρίσθη δε αμοιβή επί μεν τη υποδείξει του μέρους της υποκρύψεως δρχ. 30.000, επί τη συλλήψει δε ή τω φόνω του δρχ. 50.000. Ηυξήθη η αμοιβή των επικεκηρυγμένων ληστών Τσίλη Μάστορα, Αθ. Καραπάνου και Σ. Σταύρου εις δρχ. 30.000 και 70.000. Διετάχθη η διαγραφή του φονευθέντος εν συμπλοκή ληστού Ευαγγ. Κ. Κελέση.
 
-Ο εκ Γαράντζης του τέως Δήμου Ανδανίας καταδιωκόμενος φυγόποινος Σκουρίλας, κατηγορούμενος δια πλείστας όσας αξιοποίνους πράξεις, συνελήφθη υπό των οργάνων του Τμήματος Διαβολιτσίου και απεστάλη εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου