Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 11/01/2019 19:47 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/01/2019 19:47
Η καταπεσούσα χθες την πρώιαν ραγδαία βροχή μετά χαλάζης και σφοδρού ανέμου επέφερον αρκετάς ζημίας εις τα καταστήματα, των οποίων πολλά δένδρα απεκόπησαν, άλλων δε οι χειμερινοί καρποί κατεστράφησαν. Το κατάστημα του Τελωνείου υπέστη αρκετάς ζημίας, καταστραφέντων τινών εκ των υποστέγων του. 
-ΤΟ Παρίσι εν Καλάμαις με αληθινές εκπλήξεις. Επανήλθεν εκ Παρισίων ο έμπορος Σωτήριος Διαμαντόπουλος κομίσας τα νέωτερα και εκλεκτότερα παρισινά γυναικεία καπέλα (Modeles) και τα καλύτερα υλικά δια το Κατάστημα Δήμητρας Στυλιανοπούλου ή Διαμαντοπούλου επί της πλατείας Βενιζέλου. Παρελήφθησαν και πωλούνται διακόσια Modeles βελούδινα προς δραχμάς 395 έκαστον. Διακόσια Modeles κλακ και παν προς δραχμάς 495 έκαστον. Δεκαπέντε Modeles Painchaque προς δραχμάς 580 έκαστον.
-ΕΙΣ τον Ναόν της Αναλήψεως (Παραλίας) ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο αγγελούδι του Ιωάννου Παπαδέα ο πάππος του, τέως πληρεξούσιος Μεσσήνης, Γιαννούλης Φωτόπουλος, ονομάσας αυτό Διονύσιον και Χρήστον υπό τας ευχάς και τα συγχαρητήρια των εκλεκτών παρισταμένων. Το «Θάρρος» μετέχον της χαράς εύχεται εις τους γονείς και τον ανάδοχον να τοις ζήση.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου