Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 11/02/2019 18:17 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/02/2019 18:17
ΧΘΕΣ συνελήφθη υπό της Αστυνομίας η Φιλάνθη Αρφανέα, κατηγορουμένη ότι εξηφάνισε το τεχθέν εκ κλεψιγαμίας τέκνον της. Αύτη μετά την ενεργηθείσαν προανάκρισιν παρεπέμφθη υπό της Αστυνομίας εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ την πλατείαν χθες την πρωίαν συνεπλάκησαν μεταξύ των διαταράξαντες την κοινήν  ησυχίαν οι Σαμουήλ Νασάρχης και Δημ. Πουλέας. Αμφότεροι συλληφθέντες υπό των αστυνομικών οργάνων παρεπέμφθησαν εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον.
 
-ΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη εκτεθειμένον έξωθι της Μονής Καλογραιών αρτιγέννητον βρέφος θήλυ ονόματι Φροσύνη το οποίον παρεδόθη υπό της Αστυνομίας εις την Δημοτικήν Αρχήν.
 
-ΤΟ Υπουργείον Προνοίας επέτρεψε δαπάναις του Δημοσίου την εισαγωγήν εις το Ψυχιατρείον Αθηνών του εν Πύλω διαμένοντος ψυχοπαθούς Χρ. Ανδρινοπούλου.
 
-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Ικλαίνης εψήφισε πίστωσιν δραχ. 800 δια την κοπήν και μεταφοράν των τηλεφωνικών στύλων προς εγκατάστασιν της τηλεφωνικής γραμμής μετά της Πύλου.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου