Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 01/03/2019 20:14 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/03/2019 20:14
ΧΘΕΣ ο ουρανός ήτο κατακάθαρος και ο δολιχοδρομών Φοίβος εθέρμανε πάλιν την ράχιν των ηλιοχαρών. Οι του ομίλου εκδρομών επωφελήθησαν της ευκαιρίας να συγκεντρωθούν λίαν πρωί επί το αυτό και εκδράμουν εις Αλμυρόν, οπόθεν επανήλθον το απόγευμα, με κέφι εξαιρετικό, παίζοντες με τα χιλιόμετρα, ψάλλοντες τον ύμνον της ζωής.
 
-ΑΥΡΙΟΝ εις τον Αμερικανικόν κινηματογράφον παίζεται το «Καίνιξμαρκ» εν των σπανιωτέρων κινηματογραφικών αριστουργημάτων, το οποίον εξετρέλανε τους Παρισινούς, Λονδρέζους, Ρωμαίους και τελευταίον τους Αθηναίους. Έρωτες, μίση, αυτοθυσία, η ζωή των μεγάλων κέντρων της Ευρώπης με τις χαρές και τις λύπες της, αριστοκρατικά γλέντια και μεγάλαι εκδικήσεις. Όλα αυτά θα παρελάσουν από της αύριον εκ της οθόνης του Αμερικανικού, όστις δεν εφείσθη δαπανών δια να παιχθή και εν Καλάμαις το κινηματογραφικόν αυτό αριστούργημα.
 
-ΕΙΣ το παρά τον Άγιον Νικόλαον κατάστημα ο «Μικρός Οίκος» των Αδελφών Καπόγιαννη παρελήφθησαν τα εξ Ευρώπης αναμενόμενα ανοιξιάτικα υφάσματα εις διαφόρους χρωματισμούς και ποιότητας. Η έκθεσις του «Μικρού Οίκου» των Αδελφών Καπόγιαννη αποτελεί θαύμα αληθές δια τας Καλαμάτας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου