Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 02/03/2019 20:19 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/03/2019 20:19
ΧΘΕΣ την πρωίαν παρά του εμπόρου αποικιακών Γ. Κοτταροπούλου ανευρέθη έξωθι του καταστήματός του πορτοφόλιον με δραχ. 3.465. Τούτο επιμελεία του Κοτταροπούλου επιστοποιήθη δια κήρυκος, ούτω δ’ ανευρέθη ο απωλέσας εκ Κορώνης Γεώργ. Αντωνόπουλος ιερεύς, ο οποίος έλαβε το πορτοφόλιόν του παρά του Κοτταροπούλου προς ον εξέφρασε τας θερμάς του ευχαριστίας.
 
-ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες το απόγευμα η επί των διατιμήσεων επιτροπή καθώρισε την τιμήν του λευκού άρτου εις δραχ. 8,10 κατ’ οκάν και του πιτυρούχου εις δραχ. 6,70. Η ισχύς άρχεται από σήμερον.
 
-ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ υπό της Αστυνομίας ωδηγήθησαν εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον χθες και κατεδικάσθησαν εις πρόστιμον δραχμών 25 οι Νικ. Ποδοχωρίτης και Δημ. Κοντόλαιμος, διότι απορρίμματα εκκενουμένου βόθρου έρριπτον εντός της πόλεως.
 
-ΕΚ του λιμένος απέπλευσαν τρία ξένα ατμόπλοια με φορτία μεσσηνιακών προϊόντων δια τας αγοράς του εξωτερικού. Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται έτερα δύο προς τον αυτόν σκοπόν.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου