Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 07/03/2019 21:52 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/03/2019 21:52
ΑΙ μονταίν κυρίαι και δεσποινίδες πρέπει να ανησυχούν σοβαρώς κατόπιν των όσων ανεκοίνωσεν επιφανής Αμερικανός επιστήμων, εις διάλεξιν την οποίαν έδωσε τελευταίως εις Βασιγκτώνα ενώπιον χιλιάδων θηλυκόκοσμου σχετικώς με το ζήτημα των κομμένων μαλλιών.
 
Ο σοφός επιστήμων εβεβαίωσε δια του κατηγορηματικωτέρου τρόπου ότι αι ωραιοφυλικαί αντιπρόσωποι κόπτουσαι τα μαλλιά των αλά γκαρσόν, κινδυνεύουν να χάσουν όχι μόνον την ωραιότητά των προς την οποίαν τόσοι ύμνοι καθ’ ημέραν διαπράττονται, αλλά να ανθίση επικινδύνως το άνω χείλος των, μέχρι σημείου ώστε να αποκτήσουν… μουστάκια.
 
ΕΙΣ ενίσχυσιν των λόγων του ανέφερε πολλά παραδείγματα γυναικών της Καλιφόρνιας αίτινες κόπτουσαι επί δύο ολόκληρα χρόνια τα μαλλιά των, κατόρθωσαν εις το τέλος να αποκτήσουν μουστάκια και να γίνωνται καταγέλaστοι μέχρις που απεφάσισαν να τα ξυρίσουν. 
 
ΕΚ του ακροατηρίου πολλαί κυρίαι και ντεμουαζέλες ελιποθύμησαν. Εις ολόκληρον δε τον Νέον Κόσμον διεξάγεται από εβδομάδος και πλέον προπαγάνδα εναντίον των κομμένων μαλλιών. Δια τας ιδικάς μας ωραίας αι οποίαι δεν κόβουν μόνον τα μαλλιά των αλλά και ξυρίζουν απελπιστικώτατα τον σβέρκον των, ο κίνδυνος είναι μέγας και προς αποστροπήν του ας λάβουν μέτρα προνοίας. Εκτός εάν θέλουν να ανθίση μέχρι τοιούτου σημείου το άνω χείλος των,  ώστε να γίνουν τακτικαί των κουρείων πελάτριαι.
 
ΘΑ είναι ωραίον και εκτάκτως απολαυστικόν να βλέπωμεν μίαν ντεμουαζέλαν ζητούσαν από τον κάλφαν να της ξυρίση το… μουστάκι. Τι λέτε, συμπολίται;
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου