Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 01/04/2019 21:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 01/04/2019 21:01
ΤΗΝ 7ην πρωινήν της προχθές, κατά χθεσινόν εκ Πύλου τηλεγράφημα, ο εκ του χωρίου Χωματερού Παν. Θ. Θεοδωρόπουλος και Αντων. Β. Θεοδωρόπουλος, κάτοικοι Κουτσομήλι, εισελθόντες εντός της γαλαρίας του ανθρακωρυχείου Χωματερού επετέθησαν δια ράβδων κατά του εκεί εργαζομένου πρόσφυγος Αυγουστή Παπαποστόλου και τον ετραυμάτισαν εις την κεφαλήν ένεκα προηγουμένων αφορμών. Αμφότεροι συλληφθέντες υπό των αστυνομικών οργάνων αποστέλλονται εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
 
-ΔΙΑ την επισκευήν φανών του φωτισμού της κοινότητος Παραλίας Κυπαρισσίας το Κοινοτικόν Συμβούλιον εψήφισε την αναγκαιούσαν πίστωσιν εκ δραχμών 258.
 
-ΤΟ Υπουργείον Περιθάλψεως ήρε την επίταξιν της εν τη Παραλία Κυπαρισσίας αποθήκης του Ιω. Δηλάρη, χρησιμοποιουμένης δια προσωρινήν στέγασιν προσφύγων.
 
-ΕΚ του λιμένος απέπλευσαν τας τελευταίας ημέρας δύο ατμόπλοια με φορτία μεσσηνιακών προϊόντων δια τας αγοράς του εξωτερικού. Η εξαγωγή οίνων δια Γαλλίαν συνεχίζεται.
 
-ΔΙΑ την διάνοιξιν των αυλάκων της οδού της αγούσης από Λιγουδίστης εκ Δερβενάκι, το κοινοτικόν συμβούλιον εψήφισε πίστωσιν δραχμών 3.000, όπως διατεθώσι παρά του προέδρου επί αποδόσει λογαριασμού. Η εργασία θα εκτελεσθή δι’ ημερομισθίων εργατών.
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου