Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 16/04/2019 19:39 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/04/2019 19:39
Ο θηλυκόκοσμος ελπίζει ακόμη ότι η πρωθυπουργική διαταγή για τα κοντά φουστάνια δεν πρόκειται να εκτελεσθή. Υπάρχουν πληροφορίαι εξ Αθηνών που ανεπτέρωσαν τας ελπίδας του και τον έκαμαν πάλιν όχι μόνον ομιλητικόν, αλλά και δηκτικώτατον οσάκις αντικρύζει τους αποστείλαντας προς τον Πρωθυπουργόν το γνωστόν συγχαρητήριον τηλεγράφημα επ’ ευκαιρία της αυστηράς απαγορευτικής διαταγής.
 
ΜΙΑ ντεμουαζέλλα εβεβαίωνε χθες ότι όλοι αυτοί οι εκδικηταί, όσον εξαρτάται από τας γυναίκας, θα κηρυχθούν ως ευρισκόμενοι υπό… καραντίνα.
 
-Η Φιλαρμονική Εταιρεία με τα εκ των περυσινών χοροεσπερίδων χρηματικά της αποθέματα και άλλας οικονομίας της κατόρθωσε να προμηθευθή νέα όργανα δια την αρτιωτέραν εμφάνισιν της μουσικής μπάντας. Ήδη ευρισκομένη προ οικονομικών δυσχερειών, δικαίως ζητεί την οικονομικήν αρωγήν του Δήμου.
 
-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Θουρίας εψήφισε πίστωσιν δραχμών 2.000 δι’ εισφοράν της κοινότητος υπέρ του Ταμείου Αεροπορικής Αμύνης.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου