Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 20/05/2019 21:27 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/05/2019 21:27
ΟΙ φίλοι του υπαίθρου χωρίς θόρυβον επραγματοποίησαν την πρώτην εκδρομήν στεφθείσαν υπό πλήρους επιτυχίας. Ταύτης μετέσχον και πλείσται όσοι αντιπρόσωποι του ωραίου φύλου υποσχεθείσαι με εντατικήν προπαγάνδαν να κατορθώσουν ώστε κάθε Κυριακήν όλοι οι Καλαματιανοί να εγκαταλείπουν το κονισσαλέον μας άστυ και λαμβάνουν την άγουσαν προς τας εξοχάς.
 
-ΑΙ λεμβοδρομίαι από της προχθές προσελκύουν όλους τους απομάχους σπόρτμαν ενθουσιαζομένους με τας διαρκείας προόδους. Οι λεμβοδρομικοί αγώνες θα πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε τον προσεχή μήνα, ίσως δε έχομεν και κολυμβητικούς τοιούτους.
 
-ΑΙ παρεπίδημοι εξέδραμον χθες με μίαν πολυτελή βενζινάκατον ξένου ατμοπλοίου εις Κιτριές οπόθεν επέστρεψαν το εσπέρας. Είναι τόσον ενθουσιασμέναι από το εκεί περιβάλλον ώστε απεφάσισαν να προτιμήσουν το γραφικό χωριουδάκι ως τόπον θερινής διαμονής.
 
-ΕΙΣ την Νομαρχίαν υπεβλήθησαν ψηφίσματα των Κοινοτικών Συμβουλίων Μεσοχωρίου και Κάτω Γαράντζης δια των οποίων διακανονίζονται τα ημερομίσθια των υποκειμένων εις προσωπικήν εργασίαν κατοίκων των άνω κοινοτήτων δια την κατασκευήν διαφόρων κοινοτικών έργων δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου