Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 18/06/2019 20:30 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/06/2019 20:30
ΠΡΟΧΘΕΣ την 6.30 μ.μ. ο Χαρ. Π. Καραβάκης ετών 68, κάτοικος Φιλιατρών, συναντήσας εις θέσιν Ποταμάκια τον ομοχώριόν του Ιωαν. Καζαντζάν, επετέθη εναντίον του δια ράβδου και τον ετραυμάτισεν εις διάφορα του σώματός μέρη θραύσας και το οστούν της ωλένης της δεξιάς του χειρός. Ο δράστης συλληφθείς υπό της Αστυνομίας διατείνεται ότι ο τραυματισθείς επετέθη πρώτος, οπότε αμυνόμενος τον εκτύπησε δια της ράβδου του. Ούτος παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.
 
-ΥΠΟ των αστυνομικών οργάνων Ολυμπίας συνελήφθησαν δύο ανυπότακτοι, αποσταλέντες προς κατάταξιν εις τα σώματα εις τα οποία στρατολογικώς ανήκουν.
 
-ΥΠΟ του ενταύθα αντιπροσώπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεμ. Αναστασιάδου διανέμεται κινίνη δωρεάν επί αποδείξει εις τους εξ ελονοσίας πάσχοντας απόρους.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου