Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 20/06/2019 18:51 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/06/2019 18:51
ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ εκ Πύλου, ότι εις το χωρίον Καρακασίλιον η Βασιλική θυγάτηρ Αριστ. Λαμπροπούλου συζώσα προ έτους παρανόμως μετά του συγχωρίου της Προκόπη Δημητροπούλου ρέπουσα δε εις την μέθην προχθές  περί την 6ην απογευματινήν ώραν ηυτοκτόνησεν εντός της εν Καρακασιλίω οικίας της λαβούσα ισχυράν δόσιν διαλελυμένου θεϊκού χαλκού.
 
ΕΙΣ το απονενοημένον διάβημα προέβη η αυτόχειρ, διότι της εγένοντο παρατηρήσεις εκ μέρους των οικείων της δια την παράνομον συμβίωσίν της και τον εν γένει βίον της, εκ των οποίων καιρίως εθίγετο η υπόληψις της οικογενείας της.
 
ΕΠΙ της αυτόχειρος ενηργήθη παραγγελία της αστυνομίας νεκροψία προς βεβαίωσιν του θανάτου και της οποίας η σχετική έκθεσις μετά της ενεργηθείσης προανακρίσεως υπεβλήθη υπό της αστυνομίας εις τον ενταύθα κ. Εισαγγελέα.
 
-ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 8ην μ.μ. το υπ’ αριθμ. 30 φορτηγόν αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό τους σωφέρ Λεωνίδα Μπακαλοπούλου παρέσυρε και ετραυμάτισε θανασίμως παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Θουρίας τον δεκαετή Ιω. Ν. Ράμον κάτοικον Θουρίας, θραύσαν τον αριστερόν του πόδα και την κεφαλήν.
Ο τραυματισθείς εν κακή καταστάσει μετεφέρθη εις την ενταύθα κλινικήν Μάντζαρη προς νοσηλείαν. Ο δράστης συλληφθείς αποστέλλεται εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου