Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 29/07/2019 19:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/07/2019 19:32
ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ εις το αστυνομικόν τμήμα παρά του φανοποιού Ασημ. Σάββα ότι ο 15ετής υπηρέτης του Γ. Αγ. Καραθανάσης εκ Σωληναρίου αφήρεσεν εκ των αφεθέντων εις το κατάστημά του εμπορευμάτων του εκ Πατρών εξαδέλφου του Παν. Πετροπούλου 4 πήχεις υφάσματος αξίας δραχ. 1.500 και άλλα είδη. Ο συλληφθείς μικρός ανωμολόγησε την πράξιν του βεβαιώσας ότι το ύφασμα απέστειλεν εις τον γαμβρόν του Αργ. Φουρτούνην. Ακολούθως παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ υπό των οργάνων της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Τριφυλίας ο φυγόδικος Παναγ. Παναγόπουλος και παρά των οργάνων του Σταθμού Ζούρτσης ο φυγόποινος Βασ. Μανουσόπουλος.
 
-ΧΘΕΣ περί την 5ην μ.μ. ο εν ταις φυλακαίς Αλεξανδράκη κρατούμενος κατάδικος Λεων. Μάντζαρης, απεπειράθη να δραπετεύση, τη εγκαίρω όμως επεμβάσει της φρουράς απέτυχε του σκοπού του.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου