Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 16/08/2019 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση: 16/08/2019 19:00
ΣΗΜΕΡΟΝ εορτή της Παναγίας η χαριτωμένη μικρούλα Μαίρη του Διευθυντού του ενταύθα υποκαταστήματος της Τραπέζης Αθηνών Τραβασάρου άγει την επέτειον αυτής. Ο Τραβασάρος ευτυχής δια την χαριτωμένην κόρην του προικισμένην με όλα τα χαρίσματα και με πλουσιώτατον μουσικόν τάλαντο, θα δεχθή σήμερον χαιρετιστηρίους επισκέψεις, παραθέτων το εσπέρας πλουσιώτατον γεύμα. Εις την αγαπητήν Μαίρην και τους ευτυχείς γονείς αυτής εύχομαι χρόνια πολλά. Γ.Β.
 
-ΣΗΜΕΡΟΝ στον νέον Κινηματογράφον «Ο Υιός του Πειρατού» εις 6 μεγάλας πράξεις με τον διάσημον κωμικόν Μπισκώ.
 
-ΣΥΝΕΧΙΖΟΝ το Ορφανοτροφείον τας εβδομαδιαίας εκδρομάς, θα εκδράμη σήμερον εις την Μονήν Δημιόβης όπου οι τρόφιμοι θα παραμείνουν επί τετραήμερον χάριν αναψυχής.
 
-ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ προ ημερών εκ του λιμένος το πρώτον ατμόπλοιον με φορτίον σύκων εφετεινής εσοδείας δια  τας αγοράς του εξωτερικού.
 
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου