Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 07/09/2019 19:58 - Τελευταία Ενημέρωση: 07/09/2019 19:58
Η ζέστη αρχίζει πάλιν να γίνεται ανυπόφορος, είναι δε απαρηγόρητοι όσοι φοβηθέντες τας τελευταίας βροχάς έσπευσαν να αφήσουν τα βουνά και τα γραφικά λακωνικά ακρογιάλια, δια να επανέλθουν εις την πόλιν, την από τριημέρου μεταβληθείσαν εις φλεγομένην κάμινον. Δια τούτο αι υπαίθριαι συγκεντρώσεις έγιναν ζωηρόταται και η παραλία απέκτησεν όλην της την κίνησιν.
 
-ΟΙ λάτρεις των κλειστών χώρων έμειναν μόνον με τα σχέδιά των, τα οποία θα καταστρώσουν πάλιν, ως ο καιρός δυνηθή να τα εξυπηρετήση και η τσιγγάνα του ουρανού κτυπήση το θλιβερό της ντέφι στα θαμπά γυαλιά των παραθύρων, ως αρέσκεται να επαναλαμβάνη ο εγχώριος ποιητής.
 
-ΤΑ εξ Αθηνών αναμενόμενα μοντέλλα παρελήφθησαν και ο θηλυκόκοσμος συρρέει εκ νέου εις τα καταστήματα ειδών νεωτερισμού. Τα μοντέλλα όμως είναι πανάκριβα και γίνονται σοβαραί σκέψεις προς νέαν άλωσιν των χρηματοφυλακίων των ατυχών συζύγων.
 
-ΟΙ μποέμ μετά πολύμηνον απουσίαν ενεφανίσθησαν χθες εις το κοσμικόν κέντρον δια να σκορπίσουν ρίγη ιεράς συγκινήσεως. Εις ανακοινώσεις ακόμη δεν προέβησαν, μη επιθυμούντες να κάμουν αυτοί έναρξιν εχθροπραξιών.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου