Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 14/10/2019 18:29 - Τελευταία Ενημέρωση: 14/10/2019 18:29
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ η πληροφορία ότι η επέκτασις της σιδηροδρομικής γραμμής Κυπαρισσίας – Μαράθου μέχρι Πύλου είναι αδύνατος ελλείψει χρημάτων. Ουδεμία πρόνοια επί του παρόντος είναι δυνατόν να ληφθή , όσα δε επηγγέλθησαν κατά καιρούς διάφοροι πολιτευόμενοι, υπήρξαν φούμαρα εκ των συνήθων. Το γεγονός τούτο ας λάβη σοβαρώς υπ’ όψιν ο Πυλιακός Λαός προκειμένου  μετ’ ολίγον να εκλέξη τους αντιπροσώπους του.
 
-ΧΘΕΣΙΝΟΝ τηλεγράφημα εκ Πύλου αγγέλλει ότι κατέπλευσεν εις Ναυαρίνον εν ιταλικόν αντιτορπιλικόν ανοικτής θαλάσσης.
 
-Ο Σαντεκλαίρι σήμερον Κυριακήν εις τον Κινηματογράφον του Λαού θα εκτελέση διάφορα πειράματα υποβολής, τηλεπαθείας, καταληψίας, καύσεως του σώματος κ.λπ. και θα ταφή επί ημίσειαν ώραν. Αλλά και θα εξηγήση όλα αυτά τα πειράματα με τον πειστικώτερον τρόπον.
 
-ΤΟ ελαιουργείον Καλλιάνη άρχεται των εργασιών του από της προσεχούς 20ής τρέχοντος μηνός. Δέχεται ελαίας προς έκθλιψιν, παρεχομένης πάσης ευκολίας. Αγοράζει ελαίας.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου