Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα...


Πρώτη Δημοσίευση: 25/11/2019 20:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 25/11/2019 20:54
ΟΣΟΙ δεν επρόφθασαν να ιδούν το αριστούργημα που προβάλλεται εις τον Κινηματογράφον «Λαού» και τόσην επιτυχίαν σημειώσαν,  πρωτοφανή δια τας Καλάμας, «Ο Χριστός», ας μη χάσουν την ευκαιρίαν να σπεύσουν σήμερον εις την απογευματινήν 6-9 που προβάλλεται δια τελευταίαν φοράν ολόκληρον το έργον.
 
ΕΚ σεβασμού προς την θρησκείαν μας πρέπει όλοι να το παρακολουθήσουν, διότι είναι έργον το οποίον αναπαριστά ολόκληρον τον βίον του Χριστού από του  Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μέχρι της Αναλήψεως, άνευ άλλων περικοπών με καθαρώς χριστιανικήν υπόκρισιν, μη συνδυαζόμενον με οράματα και φαντασίας. Η υπόθεσίς του είναι ολόκληρος ο βίος του Χριστού.
 
-TΩΝ Συνεταιρισμών Μαυρομματίου και Στέρνας απεφασίθη η κήρυξις εις κατάστασιν πτωχεύσεως και η καταδίωξις των διοικούντων ως υπευθύνων.
 
-ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ, δύνασθε να τρώτε αφόβως ψωμί που δεν βλάπτει. Ευρίσκεται εις το Φαρμακείον Ν. Μοσχούτη.
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου