«Άφεση αμαρτιών» στο Δήμο Καλαμάτας για τη μεταφορά των σκουπιδιών

Πρώτη Δημοσίευση: 20/02/2013 19:45 - Τελευταία Ενημέρωση: 20/02/2013 19:45

 

Σύμφωνα με απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

 

«Άφεση αμαρτιών» στη διαδικασία μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας από τη Δημοτική Αρχή δίνει η απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, μετά από σχετικό αίτημα που υπεβλήθη το προηγούμενο διάστημα, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος, Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ενημερώνει την Οικονομική Επιτροπή, όπου και θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση το όλο θέμα, ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων γνωμοδότησε θετικά για τη μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας μετά από διαπραγμάτευση, σύμφωνα με σχετική παράγραφο Προεδρικού Διατάγματος.

Ο δε Δήμος Καλαμάτας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της διαπραγμάτευσης της σύμβασης ανάθεσης των παραπάνω εργασιών, οι όροι της οποίας δεν μπορούν να διαφέρουν από τους όρους της διακήρυξης του πραγματοποιηθέντος πέρυσι, αντίστοιχου, διεθνούς διαγωνισμού.

Από την άλλη πλευρά και μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσυμβατικού ελέγχου του σχεδίου της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου Καλαμάτας, θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ανάθεση, ώστε να μη μείνει κενό μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της ετήσιας σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας προτείνει την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στον εργολάβο Θόδωρο Καράμπελα.

Α.Π. Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις