«Αρχαιότητες και Σχολείο για το Μέλλον: μια προσέγγιση αειφορίας»

Πρώτη Δημοσίευση: 29/11/2015 09:41 - Τελευταία Ενημέρωση: 29/11/2015 09:41
Υπό το συντονισμό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας

Ξεκίνησε προχθες το πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας στην πόλη, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία της Μεσσηνίας.
Το σεμινάριο εντάσσεται στην έναρξη εργασιών του προγράμματος «Αρχαιότητες και Σχολείο για το Μέλλον: μια προσέγγιση αειφορίας», ενώ συμμετέχουν τα μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των φορέων-εταίρων του έργου.
Από την Ελλάδα, εκτός του ΚΠΕ Καλαμάτας, συμμετέχουν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, το Γυμνάσιο Θουρίας και το Επαγγελματικό Λύκειο Μεσσήνης.
Η πρόταση που υπέβαλε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ2 «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης», αξιολογήθηκε δεύτερη μεταξύ 48 προτάσεων και επελέγη για την υλοποίησή της για την περίοδο 2015-2018.
Το ενδιαφέρον του νέου αυτού προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά μαθητές και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, που ζουν και δρουν κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους (Αρχαία Μεσσήνη, Βερόνα και Ταραγκόνα), θα ασχοληθούν με τη γνώση του παρελθόντος, την αναβίωση των αρχαιολογικών χώρων, την αξιοποίησή τους για το μέλλον και την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Η καινοτομία του προγράμματος θα εξασφαλιστεί με τη διαθεματική μελέτη των αρχαιολογικών χώρων (ανθρωπιστικές, θετικές και οικονομικές επιστήμες), τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, καθώς και προηγμένων Νέων Τεχνολογιών (δημιουργία τρισδιάστατου εικονικού κόσμου και προσομοίωση), ώστε οι μαθητές να αγαπήσουν τους αρχαιολογικούς χώρους, να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα, με στόχο τη συνειδητοποίηση του ρόλου τους ως αυριανοί ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.


Αρχαιολογικοί χώροι
Οι αρχαιολογικοί χώροι στους οποίους στοχεύει το σχέδιο είναι:
-η Αρχαία Μεσσήνη (Ελλάδα)
-το Ρωμαϊκό θέατρο της Βερόνα (Ιταλία)
-Ρωμαϊκά ερείπια της Τάρρακο, αρχαίο όνομα της Ταραγκόνα (Ισπανία)
-Αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές πόλεις του Εμπόριουμ (Ισπανία).
Δέκα εταίροι, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών οργανισμών, όπως και σχολείων, θα συνεργαστούν σε μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες θα αναπτύξουν καινούριο περιεχόμενο και γνώση, ικανά να υποστηρίξουν τις αρχές αειφορίας στους αρχαιολογικούς χώρους και τη συνεισφορά τους στην οικονομική ζωή της περιοχής τους.
Οι καινοτόμες μορφές συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμες επικοινωνίας, θα ενδυναμώσουν την αντίληψη του Ευρωπαίου δασκάλου και θα προσδώσουν μια ευρωπαϊκή διάσταση στην καθημερινή πρακτική των εμπλεκομένων σχολείων.


Συμμετέχοντες
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Σύμπραξη αποτελείται από τους εξής:
-Στην Ελλάδα:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (συντονιστής)
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
Γυμνάσιο Θουρίας
Επαγγελματικό Λύκειο Μεσσήνης
-Στην Ιταλία:
Πανεπιστήμιο CaFoscari της Βενετίας – Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Σύγχρονης Ελληνικής Λογοτεχνίας
Λύκειο Fracastoro Βερόνας
Λύκειο Agli Angeli Βερόνας
-Στην Ισπανία:
Επιμορφωτικός Οργανισμός CDL της περιφέρειας της Καταλονίας
Λύκειο Sant Pau Apostol της Ταραγκόνα
Λύκειο Baix Camp της Ρέους


Στόχοι
Βασικοί στόχοι είναι:
-να ενδυναμωθούν οι ικανότητες των επιμορφούμενων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων (κλασικές μελέτες, πολιτισμός, σύγχρονη και κλασική λογοτεχνία, επιστήμες, τεχνολογία και οικονομία) εφαρμόζοντας επιχειρηματικές λύσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου
-να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με τον κόσμο της εργασίας (ψηφιακός γραμματισμός, ενεργή πολιτειότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων κ.ά.) κάτω από την ομπρέλα των ικανοτήτων του 21ου αιώνα, μέσα από την πρακτική της θεωρίας του Κnowledge Βuilding (Γνωστικός Δομητισμός) και των εργαλείων της Εικονικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
-να προωθηθούν συνεργασίες μεταξύ των σχολείων και κοινωνικο-οικονομικών εταίρων σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό να αναπτυχθούν οι γνώσεις των μαθητών και να επιτευχθούν συνδέσεις με την αγορά εργασίας
-να δημιουργηθούν μεθοδολογίες αειφορικής προσέγγισης του θέματος, οι οποίες θα εξασφαλίσουν ότι ο θησαυρός του παρελθόντος θα συνεισφέρει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή του μέλλοντος
-να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τη σημασία των αρχαιολογικών χώρων στην καθημερινότητά τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες, όχι μόνο να τους επισκεφτούν, αλλά να διερευνήσουν την επίδραση του αρχαίου κόσμου στο σύγχρονο
-να αναπτυχθούν έννοιες ενεργούς πολιτειότητας (εθνικής και ευρωπαϊκής), αειφορίας και κοινωνικής συνοχής μέσω της μελέτης της ιστορίας των μνημείων, τη θέση τους στο τοπικό περιβάλλον και ως δείκτες και συνεχιστές της πολιτιστικής ταυτότητας
-να αυξηθεί η ελκυστικότητα των τοπικών και ευρωπαϊκών μνημείων για τους νέους ανθρώπους.


Ομάδες – στόχος
Το πρόγραμμα θα οδηγήσει στην ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών (αρχαιολογική και γλωσσική) και των έξι σχολείων που συμμετέχουν σε αυτό: θα χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο, θα ενθαρρυνθεί ο σεβασμός για το διαφορετικό και το ποικίλο μέσω της μελέτης της γλώσσας και του πολιτισμού των άλλων, θα αναλύσουν τις ενδείξεις που μας προσφέρει το παρελθόν και θα αναπτύξουν στρατηγικές για τη διασφάλιση της αειφορίας στο μέλλον.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς επαγγελματικού προσανατολισμού και ενδιαφερόμενους των τοπικών κοινωνιών.


Δράσεις και αναμενόμενα
αποτελέσματα
Οι δράσεις περιλαμβάνουν:
-Μελέτη των αρχαιολογικών χώρων (πολιτιστική, επιστημονική, ανθρωπιστική, οικονομική και περιβαλλοντική) με σκοπό να βρεθούν τρόποι να υποστηριχθούν έννοιες της ενεργούς πολιτειότητας και της απασχολησιμότητας
-Παραγωγή τρισδιάστατων εικονικών ανακατασκευών των μνημείων χρησιμοποιώντας εργαλεία της Εικονικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προσομοιώσεις (EdMondo)
-Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων τα οποία επισημαίνουν τον τρόπο που τα αρχαιολογικά μνημεία μπορούν να γίνουν έμπνευση για αειφορική ανάπτυξη στις σύγχρονες κοινωνίες
-Δημιουργία μιας κοινωνίας γνώσης στηριγμένης στη θεωρία του Γνωστικού Δομητισμού μέσω μιας συγκεκριμένης σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμας (Κf5)
-Αύξηση γλωσσικών ικανοτήτων και ενδυνάμωση πολιτιστικής ευαισθητοποίησης
-Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την ενίσχυση της αίσθησης ενός ευρωπαϊκού χώρου διδασκαλίας
-Εικονικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες επιχειρηματικότητας
-Δραστηριότητες διάδοσης και στρατηγικές επιπτώσεις.


του Παναγιώτη ΜπαμπαρούτσηΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις