«Ξεφορτωθείτε» παλιά αυτοκίνητα χωρίς προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής

Πρώτη Δημοσίευση: 09/09/2019 11:20 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/09/2019 11:20
Δυνατότητα οριστικής διαγραφής επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής αυτού παρέχεται με το άρθρο 69 του Ν. 4484/2017.
Ειδικότερα, ιδιοκτήτης επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν από τις 4/3/2004, το οποίο έχει δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4/3/2004 και δε βρίσκεται πλέον στην κατοχή του, δύναται να υποβάλει αίτηση διαγραφής αυτού από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:
•Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος (ή του κληρονόμου) με την οποία δηλώνει αυτολεξεί ότι «αιτούμαι την οριστική διαγραφή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας, του οποίου είμαι ιδιοκτήτης, λόγω καταστροφής, διάλυσης, αχρήστευσης αυτού έως τις 04/03/2004»
•Αποδεικτικό καταβολής τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ
•Την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες του οχήματος, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνεται στην ίδια υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος το γεγονός αυτό ως εξής: «η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες δε βρίσκονται στην κατοχή μου», μη απαιτούμενης κάποιας άλλης διαδικασίας.
 
ΑΙΤΗΣΗ
Η αίτηση οριστικής διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δε διαγράφονται από το μητρώο οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα κατά τις οικείες διατάξεις. Όπως, για παράδειγμα, οχήματα με παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης ή καταχωρημένα ως κλεμμένα, τα οποία δύνανται να διαγραφούν μόνον εφόσον προηγηθεί άρση του σχετικού κωλύματος.
Εφόσον προσκομίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία την 04/03/2004. Βεβαίωση διαγραφής εκδίδεται και για προγενέστερη ημερομηνία, εάν αυτή προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (από Ελληνική Αστυνομία ή Πυροσβεστική Υπηρεσία), το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.
 
ΠΟΤΕ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δε διαγράφονται από το μητρώο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα για τα οποία έχει καταγραφεί οποιαδήποτε μεταβολή στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της 04/03/2004
 
ΟΦΕΙΛΕΣ
Τυχόν ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη τα οποία προηγούνται της ημερομηνίας οριστικής διαγραφής δεν εμποδίζει τη διαδικασία οριστικής διαγραφής και δεν απαιτείται η προηγούμενη εξόφλησή τους. Ωστόσο, οι οφειλές αυτές θα βεβαιωθούν από την Εφορία και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις