«Στον αέρα» έργα της Μεσσηνίας μετά την αιφνιδιαστική εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών

Πρώτη Δημοσίευση: 02/09/2017 12:03 - Τελευταία Ενημέρωση: 02/09/2017 12:08

Ενώ είχαν υποσχεθεί περίοδο προσαρμογής μέχρι τον Οκτώβριο
 
 
«Στον αέρα» βρίσκονται από τα τέλη Ιουλίου οι δημοπρασίες έργων στη Μεσσηνία, όπως και σε άλλες περιοχές, λόγω της αιφνιδιαστικής αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και χωρίς να δοθεί περίοδος προσαρμογής μέχρι τον Οκτώβριο, όπως είχε ανακοινωθεί.
Ήδη ακυρώνονται οι δημοπρασίες που είχαν διεξαχθεί στη Μεσσηνία και αφορούσαν στα έργα «Κατασκευή πεζοδρομίου και ηλεκτροφωτισμού στην 82η Ε.Ο. (Τμήμα Ασπρόχωμα – Γέφυρα Άρι)» και «Επένδυση πρανών επαρχιακού και εθνικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας για αντιμετώπιση κατακρημνίσεων βραχωδών υλικών (Τμήμα 4η Επαρχιακή Οδός Θουρία – Πολιανή)». Επίσης, τα δύο έργα στα οποία είχε ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης, «Βελτίωση και συντήρηση του δρόμου 8η επαρχιακή οδός - Μονή Κατσιμικάδας του Δήμου Τριφυλίας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ και «Βελτίωση – Συντήρηση 9ης Εθνικής Οδού – Ράχες – Αρχαιολογικός Χώρος Περιστεριάς Δήμου Τριφυλίας».
Τουλάχιστον, δε, άλλα δύο έργα που θα είχαν προκηρυχθεί αυτό το χρονικό διάστημα πήραν αναβολή.
 
Μέσα σε μια νύχτα
Πώς, όμως, συνέβη αυτό; Με το Νόμο 4412/2017 ορίστηκε η έναρξη διεξαγωγής δημοπρασιών δημόσιων έργων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 18 Απριλίου 2017.
Με τροποποίηση, όμως, στο Νόμο 4472/2017 μετατοπίστηκε η έναρξη των δημοπρασιών δημόσιων έργων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού) για την 20ή Οκτωβρίου 2017, με το αιτιολογικό ότι πρέπει να υπάρξει χρόνος για να δοκιμαστεί το σύστημα, καθώς και για να διαπιστευτούν και να εκπαιδευτούν επαρκώς στην εφαρμογή του οι υπάλληλοι των αναθετουσών Αρχών και των αναθετόντων φορέων.
Ωστόσο, στις 25 Ιουλίου 2017, με νέα διάταξη στο Νόμο 4482/2017, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία έναρξης δημοπρασιών δημοσίων έργων μέσω ΕΣΗΔΗΣ η 25η Ιουλίου 2017, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση και, κυρίως, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών και των αναθετόντων φορέων.
Αποτέλεσμα αυτής της αιφνιδιαστικής αλλαγής είναι να έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τεύχη δημοπράτησης δημόσιων έργων αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηματοδοτούμενα, τα οποία πρέπει τώρα να συνταχθούν εκ νέου και να δοθούν νέες εγκρίσεις στις διακηρύξεις και τα τεύχη δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή και τη Διαχειριστική Αρχή.
Μάλιστα, το στρεβλό είναι ότι επίσημα οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν μετά τις 20 Αυγούστου για την αλλαγή αυτή, κι ενώ στο μεσοδιάστημα είχαν δρομολογηθεί και ολοκληρωθεί δημοπρατήσεις έργων, που πλέον είναι άκυρες!
 
Ούτε σε 4 μήνες
Σε επίπεδο Μεσσηνίας, ακόμα δεν έχει γίνει προετοιμασία στον τομέα των έργων ώστε να μπορούν να δημοπρατηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο, ούτε έχουν εκπαιδευτεί και ενημερωθεί σχετικά οι αρμόδιοι υπάλληλοι.
Παράλληλα, οι εργολάβοι που πλέον θα θέλουν να συμμετέχουν στις δημοπρασίες έργων θα πρέπει να πιστοποιηθούν, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.
Η ΕΝΠΕ έχει καταθέσει αίτημα να επανέλθει η ημερομηνία της 20ής Οκτωβρίου, εκφράζοντας το φόβο ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν πρόκειται να  δημοπρατηθεί κανένα έργο για τους επόμενους τέσσερις μήνες, με την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη.
Παράλληλα, η ΕΝΠΕ έχει ζητήσει:
-Τη δημιουργία ηλεκτρονικής, αξιόπιστης κεντρικής πλατφόρμας (η οποία πρέπει να δοκιμαστεί έγκαιρα για μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων)
-Τη διαπίστευση και κατάρτιση με σεμινάρια των υπαλλήλων των αναθετουσών Αρχών και αναθετόντων φορέων
-Τη σύνταξη νέων πρότυπων διακηρύξεων από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
-Τη σύνταξη νέων τευχών δημοπράτησης και τη χορήγηση νέων εγκρίσεων
-Τη λειτουργία αξιόπιστων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
 
Της Βίκυς Βετουλάκη
 


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις