«Όχι» από την ΠΕΔ Πελοποννήσου στη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ

Πρώτη Δημοσίευση: 13/11/2019 19:06 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/11/2019 19:06
Στην πρώτη γραμμή για την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, η οποία άλλωστε είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη, βρίσκεται η ΠΕΔ Πελοποννήσου με την ηγεσία του δημάρχου Άργους – Μυκηνών, Δημήτρη Καμπόσου, και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήδη από τις 18 Σεπτεμβρίου, έχει πει «όχι» στη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος!
Στην απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Πελοποννήσου, που έχει δημοσιευθεί στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΔΗΞΟΚΑΓ-Ξ3Α – «Εφαρμογή του νόμου 4600/2019 με την έκδοση της 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ ΥΑ (Β΄3389), περί υποχρεωτικής μεταφοράς έως 01-10-2019 των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος», αναφέρεται: «Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καμπόσος Δημήτριος, δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, λαμβάνοντας το λόγο είπε: Η εγκύκλιος 95/2019 του ΥΠΕΣ, καθώς επίσης η 2/66482/ΔΛΤΠ/Γ΄ ΥΑ, παρέχουν οδηγίες για την υποχρέωση μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και μεταθέτει για την 01-10-2019 την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της 2/54366/ΔΛΓΚ/01-07-2019 ΥΑ. Προτείνω να μην καταθέσουμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Το Δ.Σ., έπειτα από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα: 1. Να μην κατατεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα της ΠΕΔ Πελοποννήσου στην Τράπεζα της Ελλάδας. 2. Να παρακολουθεί το θέμα και να είναι σε στενή συνεργασία με την ΚΕΔΕ, η οποία έχει καταθέσει και εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακύρωσης. Παρακαλεί τον κ. πρόεδρο για την πιο πέρα ενέργεια & εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφασή του».

Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις