Έργα αγροτικής οδοποιίας 1εκ. ευρώ στο Δήμο Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 11/10/2018 13:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/10/2018 13:32
Στο πλαίσιο της προχθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, δόθηκε έγκριση σχετικά με τη μελέτη με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» και την υποβολή αιτήσεως για την ένταξη της πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος» του υπουργείου Εσωτερικών.
Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.062.000 ευρώ με το ΦΠΑ, αποτελεί καρπό της συνεργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και στόχος της είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.
Η εξασφάλιση εύκολης προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.
Σε γενικές γραμμές, η βελτίωση των υφισταμένων οδών αφορά σε εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσία, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.λπ. Συγκεκριμένα, προβλέπονται να γίνουν τα εξής:
 
Α) Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ
 
1. Τ.Κ. ΑΝΘΕΙΑΣ
-από Άνθεια μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικών (αρχαία Θουρία) διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 940 μέτρων περίπου
2. Τ.Κ. ΑΜΦΕΙΑΣ
-περιοχή Αγίας Βαρβάρας, τσιμεντόστρωση 153 μ.
-περιοχή Αγ. Βαρβάρας, τσιμεντόστρωση 305 μ.
-περιοχή Αγ. Γεωργίου, τσιμεντόστρωση 130 μ.
3. Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ
-οδός δυτικά των εγκαταστάσεων γεώτρησης και δεξαμενής ύδρευσης, τσιμεντόστρωση 107 μ.
-οδός από περιοχή Σταυρί προς θέση Αγία Μαύρα, τσιμεντόστρωση 540 μ.
4. Τ.Κ. ΑΙΘΑΙΑΣ
-δρόμος από Εκκλησία Αγίας Μαρίνας προς Άγιο Δημήτριο, τσιμεντόστρωση 270 μ.
-δρόμος από Άγ. Δημήτριο προς Σκάλα, τσιμεντόστρωση 145 μ.
-δρόμος από Άγ. Γεώργιο προς στάβλο Τσόλκα, τσιμεντόστρωση 100 μ.
5. Τ.Κ. ΘΟΥΡΙΑΣ
-οδός νότια του εργοστασίου Παπαδημητρίου, ασφαλτόστρωση 305 μ.
-οδός στην περιοχή Βετσάδες, ασφαλτόστρωση 376 μ.
6. Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ
-στην περιοχή του αναδασμού από τον κόμβο της συνδετήριας οδού προς επιχείρηση αδελφών Γεωργακλή, ασφαλτόστρωση 719 μ.
 
Β) Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1. Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
-από τα σύνορα της Μικρομάνης έως τα σύνορα του Αντικαλάμου στη θέση Χαλίκι παράλληλα του ποταμού Άρι, ασφαλτόστρωση 485 μ.
-περιοχή από Praktiker έως γήπεδο Σπερχογείας, ασφαλτόστρωση 360 μ.
2. Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
-από Αγία Σωτήρα προς Κατσαραίικα, τσιμεντόστρωση 333 μ.
-στην περιοχή Λάκκες, τσιμεντόστρωση 177 μ.
-στην περιοχή Ρωμαίικα, τσιμεντόστρωση 100 μ.
3. Τ.Κ. ΛΑΙΪΚΩΝ
- περιοχή οικισμού Κατσαραίικα, τσιμεντόστρωση 663 μ.
4. Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ
-δρόμος προς δεξαμενή, τσιμεντόστρωση 141 μ & τοιχία αντιστήριξης (2)
-δρόμος παραπλεύρως ποταμού Άρι πίσω από πρώην υφαντουργείο Λέκκα, τσιμεντόστρωση 725 μ.
 
Γ) Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ
1. Τ.Κ. ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ
-δρόμος προς ζωοτροφές Χαραλαμπόπουλου και δρόμος πλησίον πάρκου Κοιμητηρίου, τσιμεντόστρωση 237 μ.
2. Τ.Κ. ΑΜΜΟΥ
-δρόμος βόρεια του οικισμού Άμμου, ασφαλτόστρωση 54 μ.
-δρόμος ανατολικά του οικισμού Άμμου, ασφαλτόστρωση 237 μ.
3. Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ
-δρόμος βόρεια του οικισμού Αλωνίων, τσιμεντόστρωση 200 μ.
4. Τ.Κ. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
-δρόμος νότια του οικισμού Ανεμόμυλου, τσιμεντόστρωση 201 μ.
-δρόμος δυτικά του οικισμού Ανεμόμυλου, τσιμεντόστρωση 70 μ.
5. Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ
-δρόμος βορειοδυτικά οικισμού Ασπροπουλιάς, ασφαλτόστρωση 245 μ.
-δρόμος νοτιοδυτικά οικισμού Ασπροπουλιάς, τσιμεντόστρωση 123 μ.
6. Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ
-δρόμος βορειοανατολικά οικισμού Άριος, τσιμεντοστρώσεις 60 μ.
-δρόμος νοτιοδυτικά οικισμού Άριος, τσιμεντοστρώσεις 417 μ.
 
Δ) Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ
1. Τ.Κ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
-δρόμος από Εκκλησία Αγίου Βασιλείου έως Καπογλαίικα, ασφαλτόστρωση 451 μ.
2. Τ.Κ. ΑΡΦΑΡΩΝ
-δρόμος νοτιοδυτικά του οικισμού Αρφαρών κάτω από παλαιά ε.ο., τσιμεντόστρωση 190 μ.
-δρόμος νότια του γηπέδου, τσιμεντόστρωση 245 μ.
-δρόμος ανατολικά οικισμού Αρφαρών, τσιμεντόστρωση 321 μ.
3. Τ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ
-δρόμος νοτιοανατολικά οικισμού Σταματινού, τσιμεντόστρωση 582 μ.
4. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ
-περιφερειακός αγροτικός δρόμος στη θέση Σγαντζαίικο, τσιμεντόστρωση 75 μ.
-δρόμος στη θέση Άγιος Νεκτάριος, τσιμεντόστρωση 60 μ.
-δρόμος στα Χριστοφιλαίικα στη θέση Μεγάλο Γεφύρι, τσιμεντόστρωση 30 μ.
-δρόμος στη θέση Άγιος Δημήτριος, τσιμεντόστρωση 51 μ.
-δρόμος στη θέση Σακαίικα, τσιμεντόστρωση 50 μ.
-δρόμος στα Χριστοφιλαίικα στη θέση Πλατανάκι, τσιμεντόστρωση 50 μ.
5. Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ
-δρόμος νότια και πλησίον οικισμού Πηδήματος, τσιμεντόστρωση 430 μ.
-δρόμος νότια οικισμού Πηδήματος, τσιμεντόστρωση 500 μ.
6. Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ
-δρόμος πλησίον οικισμού Κρασσοπούλα, τσιμεντόστρωση 200 μ.
7. Τ.Κ. ΑΓΡΙΛΟΥ
-δρόμος προς δεξαμενή, τσιμεντόστρωση 60 μ.
-δρόμος προς Άγιο Φαντίνο, τσιμεντόστρωση 30 μ.
-δρόμος προς Δερβισόλακκα, τσιμεντόστρωση 30 μ.
8. Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ
-δρόμος πλησίον και βόρεια οικισμού Πλατέος, ασφαλτόστρωση 200 μ.
Μέσο πλάτος όλων των ανωτέρω δρόμων θεωρούνται τα 3,50 μ. Προβλέπεται πριν από την έναρξη των τσιμεντοστρώσεων - ασφαλτοστρώσεων να διενεργηθούν εργασίες διαμόρφωσης, διαπλάτυνσης, ισοπέδωσης του οδοστρώματος, διάστρωσης με ΑΑΑ όπου απαιτείται, καθορισμός και μόρφωση τάφρων, εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις