Έργο μισού εκατομμυρίου για τη βελτίωση του δρόμου προς Μάνη

Πρώτη Δημοσίευση: 18/07/2018 12:33 - Τελευταία Ενημέρωση: 18/07/2018 12:33
Δημοπρατείται στις 17 Αυγούστου το έργο «Συντήρηση – οδική ασφάλεια - αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 1η Επαρχιακή Οδό Μεσσηνίας (τμήμα Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Αγ. Νίκωνας)», που είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
Το έργο προβλέπει εργασίες για τη συντήρηση και βελτίωση του δρόμου κατά θέσεις σε όλο το μήκος του έως τα όρια του Νομού Μεσσηνίας.
Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η 17η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γι’ αυτό το έργο ορίσθηκε στις 23/8/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι 12 μήνες και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -ΣΑΕΠ 526.
Β.Β.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις