Αίτημα στο «Φιλόδημο» για το νέο κεντρικό αγωγό ύδρευσης της Καλαμάτας, έργο προϋπολογισμού 11εκ ευρώ!

Πρώτη Δημοσίευση: 13/12/2018 16:24 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/12/2018 16:24
Υπεβλήθη προχθές, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος I» (άξονας προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», πρόσκληση με τίτλο: "Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση"), αίτημα του Συνδέσμου Ύδρευσης, που στοιχειοθετήθηκε σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ, σχετικά με την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσσήνη.
Ο νέος αγωγός Φ800, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, που θα υδροδοτεί την Καλαμάτα, θα πορεύεται επί της παλαιάς εθνικής οδού Καλαμάτας – Τρίπολης και όχι ανατολικά αυτής, όπως ο υπάρχων αγωγός Φ600.
Στο αίτημα, για το οποίο υπάρχει ογκώδης πλήρης μελέτη, σημειώνεται ότι "οι υπάρχοντες κεντρικοί αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού από την Τοπική Κοινότητα Πηδήματος προς Καλαμάτα και Μεσσήνη (Φ600 και Φ300) είναι πεπαλαιωμένοι (χρονολογούνται από το 1938) και ανεπαρκούς διατομής για τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης.
Ιδιαίτερα ο αγωγός διατομής Φ600 διέρχεται από ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα οι διαρροές να μη γίνονται έγκαιρα αντιληπτές και οι επισκευές να είναι δύσκολες, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση στους αγωγούς.
Ακόμη, λόγω ιδιαίτερης ανάπτυξης των περιοχών υδροδότησης οι ανάγκες για κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού έχουν μεγαλώσει. Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας συνέταξε μελέτη για το έργο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της τοπικής κοινότητας Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα – Μεσσήνη».
Η μελέτη αυτή προβλέπει την αντικατάσταση των υπαρχόντων αγωγών διατομής Φ600 και Φ300 από την Τ.Κ. Πηδήματος έως Καλαμάτα με νέο αγωγό διατομής Φ800 και του αγωγού διατομής Φ300 από την Τ.Κ. Ασπροχώματος με νέο αγωγό διατομής Φ400.
Ο νέος κεντρικός αγωγός διατομής Φ800 από την Τ.Κ. Πηδήματος έως την Καλαμάτα έχει σχεδιαστεί για μεταφορά νερού για 150.000 κατοίκους, ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Δυτικής Μάνης (από Αβία έως Τραχήλα).
Τα Τεύχη Δημοπράτησης της παραπάνω μελέτης επικαιροποιήθηκαν και ο σημερινός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11.100.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ".
Σημειώνεται ότι υπάρχει σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση.
 
 Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις