Αγωγές εργαζομένων του «Βοήθεια στο Σπίτι» σε βάρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην Τριφυλία

Πρώτη Δημοσίευση: 13/10/2017 12:56 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/10/2017 12:56
Δύο αγωγές σε βάρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.) έχουν καταθέσει επτά εργαζόμενες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Η πρώτη αγωγή προς το Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας, με την οποία αιτούνται 4.000 ευρώ έκαστη νομιμότοκα, αφορά στην καταβολή επιδομάτων εορτών και επιδόματος αδείας των ετών 2013 έως και 2016, καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για την Τρίτη 17 Οκτωβρίου.
Η δεύτερη αγωγή, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, αφορά αίτηση μετατροπής της σύμβασης εργασίας τους εξ αρχής από Ι.Δ.Ο.Χ. σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, ως καλύπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η εκδίκαση έχει προσδιοριστεί για την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου.
Η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και συγκεκριμένα η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας αποφάσισε να ορίσει δικηγόρο για τις δύο υποθέσεις, αντικρούοντας, προφανώς, τους ισχυρισμούς των εργαζομένων, προκειμένου να μη δικαιωθούν τα αιτήματά τους.
Στο απόσπασμα από το Πρακτικό 17/26.09.2017 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας – Πολιτισμού – Αλληλεγγύης - Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας  (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.) με θέμα «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου» (αριθμός απόφασης 38/2017 και ΑΔΑ: 7183ΟΚΕΝ-ΩΩΖ) αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Ο πρόεδρος (σ.σ. Ανδρέας Μπουγάς) εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι εργαζόμενοι υπάλληλοι υλοποίησης του Πρ/τος ΒσΣ (7 άτομα), οι κ.κ. Κούμπλα Μαρία, Παπαδοπούλου Γεωργία, Καραγιάννη Ελένη, Κωτσιοπούλου Γεωργία, Τσερπέ Μαρία, Γεωργακά Ελένη και Γιαννοπούλου Ελένη έχουν καταθέσει δύο αγωγές κατά του Νομικού Προσώπου :
1. Προς το Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας, με την οποία αιτούνται 4.000,00 ευρώ έκαστη νομιμότοκα, ποσό που αφορά στην καταβολή των επιδομάτων εορτών και επιδόματος αδείας των ετών 2013 έως και 2016, καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής έχει προσδιορισθεί στις 17/10/2017.
2. Προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, με την οποία αιτούνται τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους εξ αρχής από Ι.Δ.Ο.Χ., σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας Ι.Δ. αορίστου χρόνου, ως καλύπτουσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής έχει προσδιορισθεί στις 18/10/2017.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση για την υπεράσπιση των συμφερόντων της θα πρέπει να ορίσει δικηγόρο, για να παραστεί στις δίκες αυτές και οποιαδήποτε άλλη εξ αναβολής αυτών, καθώς και στην περίπτωση άσκησης έφεσης επί των πρωτόδικων αποφάσεων. Προτείνεται ο δικηγόρος κ. Παναγιώτης Καλκαβούρας του Αθανασίου, κάτοικος Γαργαλιάνων – Οδός Ερμού 9Γ, με ΑΦΜ 300350974 και Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας 49.
Η αμοιβή του δικηγόρου θα ανέλθει για την πρώτη υπόθεση, η οποία θα εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας, στο ποσό των 350 ευρώ και για τη δεύτερη, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, στο ποσό των 500 ευρώ.
Ακολούθησε συζήτηση επί του θέματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, αποφασίζει ομοφωνα: Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο το δικηγόρο κ. Παναγιώτη Καλκαβούρα του Αθανασίου, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Κ.Ε.Π.Α.Π.ΠΕ.ΔΗ.Τ. στις υποθέσεις που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, και θα εκδικαστούν στο Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας και το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας στις 17 και 18/10/2017 αντίστοιχα, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη εξ αναβολής αυτής για την ίδια υπόθεση, καθώς και για την περίπτωση άσκησης έφεσης επί της πρωτόδικης απόφασης.
Εγκρίνει τη δαπάνη αμοιβής του δικηγόρου
Ψηφίζει και διαθέτει την πίστωση του Κ.Α. 60.02.00 με ονομασία “Αμοιβές συμβολαιογράφων, νομικών και λοιπά δικαστικά έξοδα”, τον οποίο θα βαρύνουν οι παραπάνω δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2017».
 
Του Ηλία Γιαννόπουλου
 


Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις