Αναβάθμιση του κτηρίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Πρώτη Δημοσίευση: 15/11/2019 18:11 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/11/2019 18:11
Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας εγκρίθηκαν ομόφωνα η κατάρτιση όρων και η σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας», όπως και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας».
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν σε συνέχεια αποδοχής εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» του ΕΣΠΑ.
Η πράξη έχει προϋπολογισμό 390.000 ευρώ και η δημόσια δαπάνη ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό, επομένως ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση του έργου αυτού.
Το κτήριο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας βρίσκεται εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, το οποίο είναι μία από τις δύο υποπεριοχές εστίασης της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας. Ένας από τους Ειδικούς Στόχους της ΣΒΑΑ του Δήμου Καλαμάτας είναι και ο ΕΣ3.5 με τίτλο «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης», στον οποίο προβλέπεται να ενταχθούν δράσεις σχετικές με την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Φιλαρμονικής θα επιτευχθεί με τις παρακάτω εργασίες:
1. Εσωτερική θερμομόνωση της τοιχοποιίας στη βορειοανατολική, βορειοδυτική και νοτιοδυτική πλευρά του κτηρίου
2. Θερμομόνωση του δώματος
3. Αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του κτηρίου
4. Αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με νέας τεχνολογίας λέβητα πετρελαίου με συμπύκνωση καυσαερίων
5. Αντικατάσταση των υπαρχουσών κλιματιστικών μονάδων από νέες μονάδες inverter σύμφωνες με τον Κανονισμό 626/2011/ΕΕ (περί Ενεργειακής Ετικέτας)
6 Αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών από νέα, τεχνολογίας LED.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις